Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

KONINGSCHIETEN EN KONINGEN


 

Een van de typische gildetradities is het koningsschieten. Bij het Besoijense gilde wordt tegenwoordig om de 2 jaar koning geschoten. Vroeger was dat om de 4 jaar, maar omdat de kans klein was dat hiermee een keizer binnen het gilde kon komen, werd overgegaan tot een 2- jaarlijkse wedstrijd. Een koning is binnen het gilde één van de belangrijkste functies. Het koningsschieten kan in de regel op 2 manieren plaatsvinden. De eerste manier is d.m.v. het schieten volgens een puntensysteem, waarbij de beste schutter, vaak, maar echter niet altijd, de koningstitel wint. Het Besoijense gilde schiet op deze manier koning (met het geweer, "op de wip"). De "wip"is een metalen plaatje dat bovenop een mast of spil staat die afgeschoten, en vervolgens met een touwtje (dat aan het plaatje vastzit) weer opgetrokken kan worden. 


De tweede manier is die waarbij met geweer of kruisboog op een houten vogel wordt geschoten. Het "naar de vogel schieten" is een al zeer oud volksvermaak, dat al bestond voordat de eerste schuttersgilden opgericht werden. Deze vogel werd geplaatst op een houten paal van ongeveer 16m. hoogte. Diegene die het laatste stuk van de vogel afschoot eigende zich de komende periode de titel van koning toe. De factor toeval ontbreekt begrijpelijkerwijs in dit gebeuren zeker niet, en niet zonder reden: alle schutters, dus ook de mindere geoefende, kunnen de koningstitel winnen; het is dus min of meer vragen om een godsoordeel; hierdoor zou de koning "zuiverder"en "eerwaardiger" zijn. Een koning moest echter wél nog door het bestuur "waardig" bevonden worden…Indien iemand drie maal achtereen koning had geschoten, werd deze de titel van keizer toegekend. Van de 2 nog bestaande Waalwijkse gilden heeft enkel het Baardwijkse gilde St. Ambrosius een keizer. 

Het koningschap brengt de nodige rechten en verplichtingen met zich mee. één van de verplichtingen is dat de koning aan het gilde een zilveren schild dient te schenken. Op dit schild werd naast de naam van de koning, ook vaak het beroep van de betreffende koning uitgebeeld. In de oprichtingsperiode van het Besoijense gilde was het lidmaatschap van het gilde slechts voorbehouden aan schoenmakers, lappers, leerlooiers enz. De bedoeling hierachter was, om door middel van het gilde de belangen van deze beroepsgroep te vertegenwoordigen en /of te beschermen. Later is deze bepaling komen te vervallen, zodat ook andere beroepsgroepen lid van het gilde konden worden. 

Het Besoijense gilde beschikt over een vrijwel complete, en chronologische verzameling koningszilver. Een hiaat hierin betreft de periode 1906-1919. De namen van de koningen in die periode zijn welliswaar bekend, echter ontbreken de betreffende koningsschilden. Onduidelijk is wat hiervoor de reden is geweest. Verder werd tijdens de tweede wereldoorlog door het gilde geen koning geschoten, doordat de bezetter de wapens van het gilde ingenomen had. 

Een verzameling koningszilver zoals die van het Besoijense gilde is binnen het gildewezen eerder uitzondering dan regel. Oorzaak zal waarschijnlijk zijn dat, in gildetermen gesproken, het Besoijense gilde een relatief jong gilde is. In de loop der jaren is bij veel gilden n.l. om uiteenlopende redenen veel van het vaak zeer oude koningszilver verloren gegaan. Van sommige gilden is zo b.v. bekend dat in de19e- eeuw het gildezilver door de kerkelijke overheid is omgesmolten tot kerkzilver. 

De collectie koningszilver is bij het Besoijense gilde op drie vesten (kazuifels) vastgemaakt. Het eerste exemplaar (met koningsvogel en juweel) wordt in optochten e.d. door de koning gedragen. Vroeger werden bij sommige gilden de losse koningsschilden ook wel met kleine ringen aan elkaar verbonden en dan als een ketting om de nek van de koning gedragen. In een dergelijk geval spreekt men dan wel van een "breuk". Ook het Besoijense zilver is vroeger als "breuk"gedragen. De hiervoor benodigde gaten zijn in sommige van de koningsschilden nog terug te vinden. 

Bij nagenoeg alle gilden is het zo dat het centrale stuk van de koningsbreuk - of kazuifel wordt gevormd door een afbeelding van de patroonheilige(n), op de zgn. patroon plaat (ook wel juweel genaamd). Op de Besoijense patroon plaat zijn de 2 heiligen afgebeeld met in de ene hand een palmtak, als symbool van martelaarschap, en in de andere hand (linker figuur) een bijl, een verwijzing naar de manier waarop zij aan hun einde waren gekomen. De patroon plaat heeft een zilvermerk uit 1842.  

 

 

 

Koningszilver Gilde St. Crispinus en Crispinianus van Besoijen  

vanaf de oprichting in 1838

 

 


 

Patroonplaat koningszilver 

 

Meesterteken:                               ID   Johannes Deltour

Jaarletter:                                       H 1842

Gehalteteken:                               Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje):  Geen         

 Beschrijving:                                Sikkelvormige patroonplaat waarop de afbeeldingen van de patroonheiligen St. Cripinus & St. Crispinianus staan. Met in de ene hand

                                                         de palmtak als teken van hun martelaarschap en links de bijl waarmee zij om het leven zouden zijn gebracht 

 


  

Vogel koningszilver

 

Meesterteken:                               Geen

Jaarletter:                                       H 1842

Gehalteteken:                               Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje):  Oud 1814-1906

 

Beschrijving:                               Holle halfbolle zilveren vogel (papegaai) op gedraaide stok

         

                 


             Schildnummer:                            1                                                                  

             Koning:                                          1e koning

             Jaar:                                                1842-1846

             Naam:                                            Cornelis Couwenberg

             Beroep:                                           Looier

             Tussenperiode:                             4 jaar 

             Meesterteken:                               Geen

             Jaarletter:                                       H 1842

             Gehalteteken:                               Leeuw 2 zilvergehalte 835/1000

             Kantoorteken (Minervakopje):  Oud 1814-1906

             Beschrijving:                                 Het object in het midden is een schraapmes.  Dit is een  handwerktuig  waarmee vleesresten van de huiden werden geschraapt,

                                                                      voordat de huid gelooid tot leer. Links en rechts zijn gegraveerde bloemdecoraties aangebracht.     

                                                                                                                                                                                              Gaten onder en boven i.v.m. voormalige bevestiging aan koningsbreuk  


 

           Schildnummer:                             2

           Koning:                                           2e koning

           Jaar:                                                1846-1850

           Naam:                                            A. van Delft: 

          Tussenperiode:                             4 jaar

          Meesterteken:                              Geen

          Jaarletter:                                       M  1842

          Gehalteteken:                               Leeuw 2 zilvergehalte 835/1000

          Kantoorteken (Minervakopje):  Oud 1814-1906                         

          Beschrijving:                                  Schild uitgevoerd in dienbladmodel, waarop een schoenleest opgelegd in het midden. Verdikte sierrand en opgelegde contour/binnenrand 

                                                                   met enkele decoratieve figuren onder en boven.

                                                                   Gaten onder en boven i.v.m. voormalige bevestiging aan koningsbreuk.       

 

 

 

 


 

           Schildnummer:                           3

           Koning:                                         3e koning

           Jaar:                                               1850

           Naam:                                           B. Larsen

           Tussenperiode                            4 jaar

           Meesterteken:                             Niet aangetroffen

          Jaarletter:                                       L 1845

          Gehalteteken:                               Leeuw 2

          Kantoorteken (Minervakopje):  Onduidelijk

          Beschrijving:                                  Opgelegd geweer in het midden. Gegraveerde bloemdecoraties aan de buitenzijde.

                                                                    Gaten onder en boven i.v.m. voormalige bevestiging aan koningsbreuk.  

 

 

 

 

 

 

 


 

           Schildnummer:                            4

           Koning:                                          4e koning

           Jaar:                                               1853

           Naam:                                            A. van Delft: 

          Tussenperiode:                             3 jaar

           Meesterteken:                              ID   Johannes Deltour

          Jaarletter:                                       Onduidelijk 

          Gehalteteken:                               Leeuw 2

          Kantoorteken (Minervakopje):  Onduidelijk

          Beschrijving:                                  In het midden 2 leeuwen die de koningskroon dragen met in de andere handen een schild met de tekst "koning".   

 

 

  

 


 
             
            Schildnummer:                           5

           Koning:                                          5e koning

           Jaar:                                               1857

           Naam:                                            A.  Manders 

          Tussenperiode:                             4 jaar

           Meesterteken:                              VG 15   Adrianus van Giersbergen, Waalwijk 1838-1899 

          Jaarletter:                                       X 1857

          Gehalteteken:                               Leeuw 2

          Kantoorteken (Minervakopje):  Onduidelijk

          Beschrijving:                                  2 opgelegde gekruiste (waarschijnlijk) bakkersschoven     

                                                                    Gegraveerde voorstelling van het wapen van Besoijen

                                                                    Gegraveerde bloemdecoraties aan de buitenzijde         

                                                                         

  


 

 Schildnummer:                             6

Koning:                                            6 koning    

Jaar:                                                 1862

Naam:                                            J.A. Dumoulin

Tussenperiode:                            5 jaar

Meesterteken:                              Geen

Jaarletter:                                      Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                                 In het midden de naam van de koning

                                                         Gegraveerde bloemdecoraties aan de buitenzijde.    

 


Schildnummer:                             7

Koning:                                            7e koning (niet vermeld op schild)

Jaar:                                                 1865

Naam:                                             C.H. van Rijen

Tussenperiode:                             3 jaar

Meesterteken:                               Geen

Jaarletter:                                       Geen

Gehalteteken:                                Geen 

Kantoorteken (Minervateken):  Geen

Beschrijving:                                  In het midden opgelegde rijlaars

                                                          Gegraveerde bloemdecoraties aan de buitenzijde.               

 

 

  

 

 

 Schildnummer:                              8

Koning                                             8e koning (niet vermeld op schild)

Jaar:                                                 1869

Naam:                                             P. Comans

Tussenperiode:                            4 jaar

Meesterteken:                              ID x   Johannes Deltour

Jaarletter:                                      Geen

Gehalteteken:                              Geen 

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                                 Koningskroon met scharnierende ring.

                                                         In het midden 2 handen met verkoperde broedersschapsband             

 

 

 

 

 


Schildnummer:                           9

Koning:                                          9e koning

Jaar:                                                1873

Naam:                                            E.G. de Bakker

Tussenperiode:                            4 jaar       

Meesterteken:                              Geen

Jaarletter:                                      Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                                 In het midden gegraveerd het wapen van Besoijen,  geflankeerd door twee vaandeldragende griffioenen.

                                                         Koningskroon met scharnierende ring.

                                                         Onder een gat i.v.m. voormalige bevestiging aan koningsbreuk.                   

              

  

  

    

 

 

 

  


 

Schildnummer:                           10

 Koning:                                        10e koning

 Jaar:                                              1878 

 Naam:                                          J. van den Houdt 

Tussenperiode:                           5 jaar 

Meesterteken:                             Geen  

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                                 Een (foutief) weergegeven wapen van Besoijen (3 in plaats van 2 kruisen).

                                                         Koningskroon scharnierend bevestigd.

                                                         Aan de bovenzijde 2 gekruiste wapens                  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Schildnummer:                            11                       

 Koning:                                         10en 11e koning

Jaar:                                               1881

Naam:                                            J. van den Houdt

Tussenperiode:                           3 jaar     

Meesterteken:                             Geen

Jaarletter:                                      Geen

 Gehalteteken:                             Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                                 Gegraveerde voorstelling van het wapen van Besoijen, geflankeerd door twee vaandeldragende griffioenen.

                                                          Gegraveerde voorstelling van een boer met paard en ploeg.

                                                          Tussen schild en kroon een afbeelding van een hoefijzer  

 


                                                                                                                        

Schildnummer:                             12

Koning:                                           12e koning

Jaar:                                                1885

Naam:                                             W. Brokken       

Tussenperiode:                            4 jaar

Meesterteken:                              Geen

Jaarletter:                                       Geen

Gehalteteken:                               Zwaardje

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                                 Gegraveerde voorstelling van het wapen van Besoijen geflankeerd door twee vaandeldragende griffioenen.

                                                         Gegraveerde voorstelling van een boer met paard en ploeg.

                                                         Tussen schild en kroon een afbeelding van een hoefijzer. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Schildnummer:                          13

Koning:                                         13e koning

Jaar:                                              1889

Naam:                                           J. van den Houdt

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                             HB 7     Henricus Blom 's-Hertogenbosch

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 In het midden gegraveerde tekst . 

                                                         Aan de bovenzijde een laars en schoen; opgelegd

                                                         Rondom  bladeren         

 

 

 

 

 

 

  

 


 

Schildnummer:                           14

Koning:                                         14e koning

Jaar:                                              1894

Naam:                                           B. van Delft

Tussenperiode:                           5 jaar

Meesterteken:                             Geen

Jaarletter:                                      Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 In het midden gegraveerde tekst . 

                                                         Aan de bovenzijde twee kruisende geweren

                                                         Rondom  bladeren     

   

 

 

   

 

 


 

Schildnummer:                            15

Koning:                                          15e koning

Jaar:                                               1898

Naam:                                            L. van Langen

Tussenperiode:                            5 jaar

Meesterteken:                              Geen

Jaarletter:                                      Geen

Gehalteteken:                              Zwaardje

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                Gegraveerd wapen van Besoijen, geflankeerd door twee vaandeldragende griffioenen.

                                                        Koningskroon scharnierend bevestigd.   

  

 

 

 

 

 

 

 


Schildnummer:                            16

Koning:                                          16e koning

Jaar:                                               1902

Naam:                                           J. van Osch

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                             GM   Fa. G.A. Meuwese & Zn Den Bosch 1893-1902

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                              Zwaardje

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                Gegraveerde schaar en meetlint  

 

 

 

 

 

 

  


Schildnummer:                                                                           Geen koningschild

Koningnummer:                                                                          17e koning

Jaar:                                                                                               1906

Naam:                                                                                           C. van Dongen

Tussenperiode:                                                                           4 jaar

Opm.erking:                                                                                 3 tussenliggende koningen?


 Schildnummer:                                                                            Geen koningschildschild

Koningnummer:                                                                           18e koning

Jaar:                                                                                                1910

Naam:                                                                                            J. Zeegers

Tussenperiode:                                                                            4 jaar

Opmerking:                                                                                   1906 / 1910 / 1914


Schildnummer;                                                                            Geen  koningschild

Koningnummer:                                                                           19   koning  

Jaar:                                                                                                1911

Naam:                                                                                            A. van den Houdt

Tussenperiode:                                                                            1 jaar 


Schildnummer:                                                                            Geen koningschild

Koningnummer:                                                                          20 e koning

Jaar:                                                                                                1912

Naam:                                                                                            B. van Delft

Tussenperiode:                                                                            1 jaar


Schildnummer:                                                                           Geen koningschild

Koningnummer:                                                                          21 e koning

Jaar:                                                                                               1913

Naam:                                                                                           G. Verhulst

Tussenperiode:                                                                           1 jaar


Schildnummer:                                                                           Geen koningschild

Koningnummer:                                                                         22 e koning 

Jaar:                                                                                              1915

Naam:                                                                                           L. van den Houdt

Tussenperiode:                                                                           2 jaar 


 

Schildnummer:                           17

Koning:                                         23e koning

Jaar:                                               1919

Naam:                                            W. de  Graaff

Tussenperiode:                            4 jaar

Meesterteken:                              Geen

Jaarletter:                                      Geen

Gehalteteken :                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                                  Gegraveerde tekening van een landschap boerderij met een geslacht varken op een ladder.

                                                      &

Inhoud

 Schildnummer:                           18

Koning:                                         24e koning

Jaar:                                              1923

Naam:                                           A. van de Gouw

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                            VG15   Adrianus van Giersbergen Waalwijk 1838-1899

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 Aan de bovenzijde 3 gegraveerde afbeeldingen ; een schoenleest, een dames- en een herenschoen

 

 

 

 

 

 

  

 

 


 

Schildnummer:                           19

Koning:                                         25e koning

Jaar:                                              1927

Naam:                                           M. Bakkers

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                             P3VB      P.C.A. van Boxtel Breda  1922-1929

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 2  kruisende geweren met in het midden een blazoen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Schildnummer:                           20

Koning:                                         26e koning

Jaar:                                              

Naam:                                           N.H. van Dongen

Tussenperiode:                            jaar

Meesterteken:                             JP4    J.L. Pennings Den Bosch

Jaarletter:                                     L  1968

Gehalteteken:                              Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): K Den Bosch        

Beschrijving:                                 Gegraveerde schoenleest met hamer 

 

 


 

Schildnummer:                           22

Koning:                                         28e koning

Jaar:                                              1948

Naam:                                           W. de Louw

Tussenperiode:                           4

Meesterteken:                             Geen

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                              Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 Gegraveerde wijnranken 

                                                         WIDELOVADO + samenvoeginging van de initialen van WIm DE LOuw VAn DOngen.

                                                         Hoofdman van het gilde; Had een slijterij in de Besoijensestraat met de naam WIDELOVADO   

 


 

 

Schildnummer:                          23

Koning:                                         29e koning

Jaar:                                              1952

Naam:                                           J. van Hulten

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                            HH Fa. H. Hooijkaas schoonhovense zilverfabriek 146-H

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                              Zwaardje

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 Gegraveerde schoen 

 

 


 

 

                                                                                                                       

Schildnummer:                          24

Koning:                                         30e koning

Jaar:                                              1956

Naam:                                           H. Mulders

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                            J4P    J.L. Pennings Den Bosch 1937-157

Jaarletter:                                     W

Gehalteteken:                              Zwaardje

Kantoorteken (Minervakopje): Leeuw 2        

Beschrijving:                                 Gegraveerde voorstelling van huis schoenmaker  aan het werk

 

 

 


 

 

Schildnummer:                           25

Koning:                                         31e koning

Jaar:                                              1960

Naam:                                          J. Hoevenaar

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                             J4P    J.L. Pennings Den Bosch 1937-157

Jaarletter:                                     W 1956

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 Gravering van barinterieur. Hoevenaar was kastelein van de gildekamer 

 

 

 

 


 

 Schildnummer:                           26

Koning:                                         32e koning

Jaar:                                              1964

Naam:                                           H. de Louw

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                             J4P    J.L. Pennings Den Bosch 1937-157

Jaarletter:                                     E 1964

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): K Den bosch

Beschrijving:                                 Gravering van een biervat em korenaren.

                                                         Harry was groothandelaar in dranken en fabrikant van o.a. gazeuse en ranja 

 

 

 

 


 

 Schildnummer:                          27

Koning:                                         33e koning

Jaar:                                              1968

Naam:                                           Lau de Louw H. zn

Tussenperiode:                           4 jaar

Meesterteken:                             Geen

Jaarletter:                                     Geen

Gehalteteken:                             Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                 Gegraveerde voorstelling van o.a. passer, hamer, smeltkroes en steeksleutel.

                                                         Lau de Louw was werktuigbouwkundige en is dodelijk verongelukt tijdens zijn koningschap  

 

 

 


 

Schildnummer:                          28

Koning:                                         34e koning

Jaar:                                              1967

Naam:                                           Wim de Louw

Tussenperiode:                           2 jaar

Meesterteken:                             J4P    J.L. Pennings Den Bosch 1937-157

Jaarletter:                                     K 1970

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): Geen         

Beschrijving:                                Gegraveerde tekst: Achtien jaren was ik hoofdman, eenmaal koning in de rij, nu dan voor de tweede male liet ik er 18 achter mij 

 

 

 


 

 Schildnummer:                          29

Koning:                                         35e koning

Jaar:                                              1972

Naam:                                           Harrie van Dongen

Tussenperiode:                         4jaar

Meesterteken:                             GIF

Jaarletter:                                     N 1973

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): K Den Bosch      

Beschrijving:                                 Gegraveerde voorstelling van een schoenreparatie werkplaats  

 

 

 

 

 


 

 Schildnummer:                          30

Koning:                                         36e koning

Jaar:                                              1974

Naam:                                          J. Bierings

Tussenperiode:                          2jaar

Meesterteken:                            HV   Juw. Hout Verveegaard Eindhoven

Jaarletter:                                     Q 1976

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): K Den Bosch      

Beschrijving:                                 Gegraveerd logo van de Nederlands Spoorwegen (NS) 

 

 


 

 Schildnummer:                          31

Koning:                                         37e koning

Jaar:                                              1975

Naam:                                          Henk Mulders

Tussenperiode:                          3 jaar

Meesterteken:                            HV   Juw. Hout Verveegaard Eindhoven

Jaarletter:                                    Geen 

Gehalteteken:                             Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:             

                    

 


 

 Schildnummer:                          32

Koning:                                         38e koning

Jaar:                                              1978

Naam:                                          Harrie van Dongen

Tussenperiode:                          3 jaar

Meesterteken:                            M v/d B  M.A.M. van de Besselaar Udenhout 1967-H

Jaarletter:                                    V 1980

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): K Den Bosch

Beschrijving:                                  Gegraveerde tekst; Gildebroeders wat gij niet wilt dat u geschied doe dat ook een ander niet

                                                          Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald haar wel 

 

 

 


 

 Schildnummer:                          33

Koning:                                         39e koning

Jaar:                                              1980

Naam:                                         Rion de Gouw

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                            M v/d M M.J.H.M. van de Meerakker Eindhoven 1977-h

Jaarletter:                                    U 1980

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): K Den Bosch

Beschrijving:                               Gegraveerde voorstelling wapen "de Gouw" geflankeerd door twee geweerlopen 

 

 


  

Schildnummer:                          34

Koning:                                         40e koning

Jaar:                                              1982

Naam:                                         Rion de Gouw

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                            M v/d M M.J.H.M. van de Meerakker Eindhoven 1977-h

Jaarletter:                                    IJ 1983

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): K Den Bosch

Beschrijving:                               Gegraveerde voorstelling  van een open boek

 

 

 

  

 

 

 


 

Schildnummer:                          35

Koning:                                         41e koning

Jaar:                                              1984

Naam:                                         Ton van de Steen

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                            Geen

Jaarletter:                                    Geen

Gehalteteken:                             Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:                               Gegraveerde voorstelling  van een open boek 

 

 

 


 

Schildnummer:                          36

Koning:                                         42e koning

Jaar:                                              1986

Naam:                                          Bert van Hulten

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                            Geen

Jaarletter:                                    Geen

Gehalteteken:                             Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:           

                     

  


 

 

Schildnummer:                          37

Koning:                                         43e koning

Jaar:                                              1988

Naam:                                          Ad de Louw

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                            Geen

Jaarletter:                                    Geen

Gehalteteken:                             Geen

Kantoorteken (Minervakopje): Geen

Beschrijving:         

                       

  

 


 

 

Schildnummer:                          38

Koning:                                         44e koning

Jaar:                                              1990

Naam:                                          Rion de Gouw

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                            M.A.M. van de Bersselaar Udenhout 1967-h

Jaarletter:                                   L 1995

Gehalteteken:                             Leeuw 2

Kantoorteken (Minervakopje): R Gouda

Beschrijving:                                 

 

 

 

 

 


 

 

Schildnummer:                          39

Koning:                                         45e koning

Jaar:                                              1992

Naam:                                          Kees van Hulten

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                           NP Noud Peters St. Anthonis

Jaarletter:                                   O 1998

Gehalteteken:                             Leeuw 1

Kantoorteken (Minervakopje): R Gouda

Beschrijving:                                 Vrouwelijke figuur met wetboek in de hand rustend op kansel met daarop het jaartal 1805.

                                                         In de andere hand een olielamp met daarnaast een weegschaal. 

 

 

 

 

 

 


 

Schildnummer:                          40

Koning:                                        46e koning

Jaar:                                              1996

Naam:                                          René van Kuijk

Tussenperiode:                          2 jaar

Meesterteken:                            W.H.W. Cordang Den Bosch 1983-h

Jaarletter:                                    Q 2000

Gehalteteken:                              Leeuw 1

Kantoorteken (Minervakopje): R Gouda

Beschrijving:                                 Boven gegraveerde voorstelling van het wapen van Besoijen

                                                         Opgelegd:  Combinatie van twee gevelafbeeldingen, een steiger, een passer en een helm

                                                         Gegraveerde tekst: Hij die bouwt bouwt aan de toekomst

                                                         Gegraveerde : Wapen van Besoijen

 


 

Schildnummer:                           41

Koning:                                         49e koning

Jaar:                                               2000

Naam:                                           Harry de Louw

Tussenperiode:                           2 jaar

Meesterteken:                             W.H.W. Cordang Den Bosch 1983-h

Jaarletter:                                      V 2005

Gehalteteken:                              Leeuw 1

Kantoorteken (Minervakopje): R Gouda

Beschrijving:                                 Tussenkroon met appel en gegraveerd voorstelling van een wegenwals

                                                         Onder het schild twee gekruiste geweren met twee medaillons, voorstellende behaalde koningskruizen in Haarsteeg  (2000 links) en         

                                                         Kringdag Vorstenbosch (2001 rechts).

                                                         In het midden het wapen van Besoijen gegraveerd.

 

 

 

         

   Schildnummer                              42

   Koning                                            50 koning

   Naam                                              Kees van Hulten 

   Jaar                                                  2002  

   Tussenperiode:                              2 jaar

   Meesterteken:

   Jaarbrief:                                       

   Gehalteteken:                                 

   Kantoorteken (Minervakopje): 

  Beschrijving:                              an hoofdman een replica va

      

 

 

 


                                                                                                                        

  Schildnummer 43

   Koning                                               51e koning 

   Naam                                                 Kees van Hulten 

   Jaar                                                     2002  

   Tussenperiode:                                 2 jaar

   Meesterteken:                         

   Jaarbrief: 

   Gehalteteken:                           

   Kantoorteken (Minervakopje): 

   Beschrijving:           

 

 

 


 

  Schildnummer 44

  Koning                                             52e koning         

  Naam                                                Raymond de Gouw           

  Jaar                                                    2006

  Tussenperiode:                               2 jaar

  Meesterteken:                                W.H.W. Cordang Den Bosch 1983-h

  Jaarbrief: 

  Gehalteteken:                           

  Kantoorteken (Minervakopje): 

   Beschrijving:                

 

 

 

 

 


   

  Schildnummer  45 

   Koning                                                53 koning

   Naam                                                  René van Kuijk    

   Jaar                                                      2008 

   Tussenperiode:                                 2 jaar

   Meesterteken:                                   W.H.W. Cordang Den Bosch 1983-h        

   Jaarbrief: 

   Gehalteteken:                           

   Kantoorteken (Minervakopje): 

   Beschrijving:                                     Vanwege de  functie van hoofdman opgelegd een replica van de voorzittershamer en de tekst

"Hoofdman nl 

 

 

 

 


 

  Schildnummer 46

   Koning                                                54 koning

   Naam                                                  Kees van Hulten 

   Jaar                                                      2010  

   Tussenperiode:                                 2 jaar

   Meesterteken:                         

   Jaarbrief: 

   Gehalteteken:                           

   Kantoorteken (Minervakopje): 

   Beschrijving:         

 

 


                                                                                                                            

  Schildnummer 47

  Koning                                                55 koning

   Naam                                                 Harry de Louw 

   Jaar                                                     2012  

   Tussenperiode:                                 2 jaar

   Meesterteken:                         W.H.W. Cordang Den Bosch 1983-h

   Jaarbrief: 

   Gehalteteken:                           

   Kantoorteken (Minervakopje): 

   Beschrijving:                                    4 miniatuurafbeeldingen van koningskruizen gewonnen op gildedagen.

                                                               2000 Haarsteeg

                                                               2001  Vorstenbosch

                                                               2013 Besoijen en Heeswijk                         

 

 

 

 

 


 

  Schildnummer 48

   Koning                                               59e koning

   Naam                                                 Frank van den Houdt  

   Jaar                                                     2014  

   Tussenperiode:                                 2 jaar

   Meesterteken:                         

   Jaarbrief: 

   Gehalteteken:                           

   Kantoorteken (Minervakopje): 

   Beschrijving:                  

 

 

 

 

 

 


  

  Schildnummer 49 

  Koning                                         60 koning

   Naam                                           Peer van Hulten 

   Jaar                                               2016  

   Tussenperiode:                          2 jaar

   Meesterteken:                            (KKE) Kees Ketelaars   

   Jaarbrief:                                         G 2016

   Gehalteteken:                                925

   Kantoorteken (Minervakopje):   Gouda

   Beschrijving:                                 Werkzaamheden verricht in diverse landen.

                                                            Daarom de naam "Peer" in verschillende talen, waarvan de Chinese versie de meest dierbare,

            

                      

 

 

 

 

 


  

   Schildnummer 50

   Koning                                                61 koning

   Naam                                                 Anton Hamers   

   Jaar                                                     2018  

   Tussenperiode:                                3 jaar

   Meesterteken:                         

   Jaarbrief: 

   Gehalteteken:                           

   Kantoorteken (Minervakopje): 

   Beschrijving:      

 

 

 

 

 

 

 


 

62e  koning Erin van Hulten  2022

63e koning René van Kuijk  2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       <img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAiYAAAIsCAYAAADGVWIgAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAAFxEAABcRAcom8z8AAP+lSURBVHhe7N0J3LVXVd/9t2qnt3WktdXS2oHWOlStFopt36KtVRRBVMQBKKMiiYjMYfIBGTJAEsKQBBJCCASaCQiZEzJCIAGZBLRqFQFFBUQmmSHv9b1z/+Li8txPEkTLcPbn8//svddee+3xWut/rnOe+/l/tmmbtun/WvqSn/3Zn/26e9/73v/6wAMP/Df3v//9b/bTP/3T/2C3bZu2aZu2aZu2aZu2ae/0wz/8w//vAx/4wK/9+Z//+a+Vh4c85CE3fcQjHvH9D3/4w3/hl3/5lx/4hCc84QGHHHLIdXj0ox/9wMc//vH3fNSjHnXzJf+2Jz/5yT/ztKc97f5PecpTDnnqU5963oI3HHHEEW9c8Lql7YynP/3pjz7qqKMesOQPOPbYY3fyRecBz3zmM3fqcMIJJ+zIFzsPPOaYY+6/lH/yV37lV77J3O585zvvzHHfvn07MMdlbv/ksY997H9axr/3Mr8HHXroofc/+OCDf+JhD3vYv9V+y1ve8u/uLnObtmmbtmmbtmmbPhfTPe5xjy9/5CMf+e8e85jH3GYJ6nddAv9Rhx122FkLgTj3Gc94xjlw3HHHnX388cdf+OxnP/vN/+t//a/3LPjAC1/4wvefc8457z/77LPf/5KXvOT9L3rRiz5w7rnn/tHFF1/8qpe97GVXXnrppW+94oor3nfVVVd96NWvfvWnfvVXf/Wa1772NdfIX/GKV3ziVa961QeX8vvf+MY3vv9Nb3rT+9/whje8/3Wve937X//617//Na95zU6ZrPZF/r5F//cWWy9b+p9z2WWXnX355Zefc+WVV56zjHXOS1/60rMvvPDC8y644ILXnnnmme9e8IFlTu9b5vl7p5122suWOZ/1vOc978hnPetZ/3MhPbddiM6PLCToR+TLWnewrPu6/HGPe9yPLKRmJ1/25rvve9/7/sNlu/7mgi/bzfeHbdqmbdqmbdqmbbox6YlPfOI3L0H4oKc+9anPWgjH5SeddNJbTj311D8666yzPrQE92te/vKX7wCR+N//+39f83/+z/+55vd///ev+eM//uNr3vnOd17z7ne/+5o//dM/vea9733vNe95z3uuef/733/NBz/4wWv+7M/+7JqPfOQj13zsYx+75uMf//g1n/jEJ6755Cc/eV05fOpTn7pmf0kfmEn9ox/96I79YLz3ve99O3MB8/jABz6wIzcvc/3DP/zDa37v937vU7/zO7/zZ7/7u7/7h7/xG7/xtl/7tV97+2tf+9q3L+vbwUJ23r6QnbcvxOrty/rfvpCtty/kRv62F7/4xa9ZyM3JS3rKiSee+JSF4DxlIThPWUjNU0444YSdXFoIzVMf//jHH7WQu/s/9KEP/fZlm7ckZZu2aZu2aZu+uNOtbnWrv3PggQfeZAmM//zQQw/94cMPP/yAhXzc97jjjvuFJbD+whlnnHHgueee+9DLL7/8JVdcccWfvPKVr/w44hHpENwjFx/+8Ievl0BcX9I/G9NW8huDv4qUXWQpsvOhD31oh3AhPPJdYvPxhdh8DBaS9rFf//Vf/9jrXve6j73+9a//2FVXXfWxZS938NKXvvSjyx6/6wUveMFly34f+pznPOe+T3/603/sSU960r/Zt2/fP3jYwx72Dx/wgAf8g2/+5m/+W7tHtk3btE3btE3b9AWVvsRvJ5ZP6d+4fGj/yeUT/JOWoHjai170oosuueSS3375y1/+niWAvvdNb3rTe3/zN3/zvW9961vf+yd/8ifv++AHP/hxbzHWbyX2l9ZEYS/0tmNT2zpt0vmrwl5pf237S61R3hsipO5d73rXNe94xzuuWUjMh974xje+99d+7dfe8upXv3o5jkteBOeff/4Zp59++hNPOumkOx1zzDE/tJDHWy1k8uuXs/SG5Ut34SujL1mwTdu0Tdu0Tdv0uZ8e+9jH/lO/lzjttNMOPuuss44V9a6++uq3vvnNb/7Q8un+moV87LzxECxnEN2UCtxhL1IR9kq1Tb3K6/HX5YlNsk0oVV63TZ3Suj3stea95Dc06S85C29gwNdLb3/72z+0EMV3vOENb3jrq171qjddeumlL1wIy5PPOOOMw5/97GcffvTRRx+xEJZHP+Yxj/nRhz3sYd/2yEc+8pt2ycs2bdM2bdM2bdNffzrggAP+/hOe8ITvXoLTPZdP1QcsJOQ+J5988n3OOeecn7/88ssf9YpXvOLM5dP477/tbW/76BLoPuH3HQXB60t7BdYZdOXroKyO6EBvCHz1sf7dB2jv6xFBOTlddfCVCSRLJz05O6A+9ZOH5mXMZGz2m5Ps9/sWawlzjeu0SbZOs/8me+V7JfNezu+T7373uz++nOfHF8Ly8Ve/+tWfuOyyyz74kpe8xG9/XnPiiSde9fSnP/3FT3nKUx7z1Kc+9ecPO+yw++zbt+/2d7/73f0od5u2aZu2aZu26UanXtGDV/R/8573vOc/eshDHnLLRzziEbdeSMitn/SkJ/3A8kn5h5/xjGcccNJJJz3ztNNOe83ZZ5/97iVAvX/5VP2+N7/5ze97xzvesXzoft8Hl0D7id24tjHNwLgpRTLmD1F3A+TO7ypCv7PwBsaPSX1NAT71y//oj/5o5zcYvrpQrp7sD/7gD/4C3v72t1+zBODrUF82oTL7xmwOymAuMMeX+0FuOsrkfrS7BPqdMdhZkxfrJUdc1BGfyFGy6pEl/e3fTO33pn1ft4X9Je3GQqys83d+53euWc7/k7/6q7/6wUsvvfR9C2F530JU37IQ1pMX4voLhxxyyA/c7373+yb/NPqxj33s9z3oQQ/67lvf+tZfsdyzbdqmbdqmbdqmP08PeMAD/s3DH/7wBy/k44hHPepRT3rMYx7zpOXT7pOe9rSnPfmoo446/fjjj3/dC17wgre++MUvfutFF130e0vQedsrXvGKd73xjW/82Fvf+tadACxYrgPh9SWBLfLRGwl2/LjVj1yRA4G7wG8cpOEtb3nLNb/1W7+1EwgjDhEJP5CV04Hf/d3f3dGj7we0QR1+4zd+YweIAbkcUdDnt3/7t3egzJa1GgeUIyyCcv/6R5A2XzJ6xve1Fd23vvX3dvpFfsi0NY/fWca1XrYiL+xYEz1j2RcER5v9QG7k5GzS19a//rGfflMiR2AieZN0VE8269eHTcmZOkv7YU7Lvn78da973buvvPLK37rgggtedvrpp7/s2c9+9m8vZOV1hx9++NEL4f3J5f79h+Ue/tPlOv6Na2/lNm3TNm3TNn0xpi9diMh3H3rooc898sgj/+Too4/++IknnvjRhYR89JxzzvnoJZdc8rFXvepVnxQ0BcXeTvgEj0jcECIieAmG9AXIAnfB1FuHyMZExEFARhR+/dd/fQdveMMbdvBrv/ZrO8E84jGBTEQ4FvK0A31e//rX75Tf9KY37YANObvky6f960iKMa8jJkvZnBAJc0Uu1BGP3pwgApNQIBj6IjvWEJHRr/qnk5a3XvPW3TJoA/Ng403L/MzrrW+9dg7zjY2y8wnG1oa0gDKYV0TGWfYvmyDS4kxhko5JRNZId411Qj57u2Iu1m3/X/nKV37o3HPPfdvJJ5/8umOPPfbshQzf6Sd+4if+/u793KZt2qZt2qYv5OTPrN///vf/Jw9+8IO/ft++fd+8fGK933Oe85wrzzjjjA++9KUvveY1r3nNTiAU2ApcgtUNTQKSAOfTMvIS+RBoEQZEozcTIQISiUjWWwtAHAQx5MLfLIHXvva1OzJkInLBhv4RDUSE7kKurlk+rQuCO+VXv/rVO/3D8ml+Z+3Kb1j6sMcOe2wZo3khG9YA5oZQICjIgn1DDHpTor++c43sZZMtevbHWxGkhSzd1mLd5qjP//k/177BMa4+xoroKGfLfMzF/iMvyr1NoqcMfb0UWYl4Rlqc5ySgawKyiZisZXslbe4KQmd+y/5/8vLLL3/j2Wef/dTlXh70jGc846CFMD/s8Y9//IEPfehDv+cXf/EX/9l97nOfr969ztu0Tdu0Tdv0+Zq+67u+628eeuihP/3EJz7x+csn0gte8IIX+OujV1x99dV/8Bu//uuf+qMloPrxpSC0KZBskvkE7OsBn4AFFkG5wCe4FmAF14iDYJ4MCvDVBeMC8m//9rVf1bAp6NITmCMo7NFTj6DUHyImCAcigpj4Y2zly9qvIy0RFjK6+rEpf93rXrvkr9ups9n4ytZijr35EPAjF+b7xkXX+Pr8+jI/+wDZMM/f3F23PtYzicvUNV5rBmM3TkRG3pse8wq9eansjBCXyEtvXCIt4R1LO9LibiAr/Z4lwvGXwfqtTMmdWubz4WU9H3jZy16GMH/wrLPOevdyZ9943HHHXfSUpzzlpIMPPvheD3jAA/7tne9857+3e8W3aZu2aZu26fMkfelhhx32r44//vgHnXLKKW8655xzPikIC1ICjk/E61TgmEkQ6UenPn0LaG9ZAlzEQkCszLZ6gbOAq616OgXZbIAAW3BW7s2APuoCtgArcP72oi9gk6VfHomQexPyile8YoeQLMHumuVT+Q5BIZOHq666agfICUKBuCj3hiaZMtJirObeun5zKZMjE72FMYfXLP0iPOpIR0TL2xB9yPWLiKTXuqrXN/KSLh3YaVvkyunWbq4IiHP0lYq9tZftceekDIiW846seAPjrcp8o9LXevP3K2HTGxWpsvbq6zS//kN8rWM5p0+ce+6573je85538TOf+czjnvzkJz9w375937F737dpm7Zpm7bpcy3d4Q53+LvLp8rbLI77QWecccbBF1988dmvetWr/lBQ4eARjJkKDuvAQM8nZYFIX28EBC0BTqBU7pP7/17KBbSIRp/WyQrcM+DNNvjdpS5nWzAtgMsFpOsC7gJ6ckFfUKenrp/gXz+5IE/HG5GICHKGgERSIiyRk96e0AdlJCOwFzkxprmZd3PXni57F1544TXnn3/+jp36NefmCNqMHRmKyLQ2dsnozrwyZK+9yQaYpzcm/QYFGVl/leTsIkLGVLbfzqw3Q96w+OrHb1YiOMiKN2fIK8KCVLhD826t75p8Ezbdx5I2YyCsy/5+Yrnf733hC1946UJQ7v4rv/Ir//pBD3rQPz7ggAP+sb8uvPtIbNM2bdM2bdNfd3roQx/6lUcfffR3LWTkJ88888yDX/rSl75pCYh/tgSUDy3B45M+1c5UAJjJp12v0f3OwNsUZAR5EKwKSAKYPHIBkYQ+jdeHnpwssnIdIVlk5JPcZEsgFFwLuMqCaoFXwC3o9/aiYA/kBeJJEEDARzQE/8gHMnLFFVfsEBO5erKAyBgrQsLWDPxyc7MHxm1O+iA9/l+fSy65ZGc8ugK+PWuO5qUNiVn/DkY72Ad562hN6TSmsnEn6Jlf+8iWfTcPZedg7mTgDMwPlAM959pXQMgM9HVQP2ZGVpAWxLZ/FdQblshKP7Rd38Pu5ibQn4nM10vL+J9c1vKWhWReetppp533zGOPPfuwww475KCDDvqu7Z/V36Zt2qZt+utLX/KEJzzhZs94xjPu8vznP/+4iy666NVLYPqDJXC8X0DY5MRhJoRlh4wsn3QFmMiHwCO4+FQMleW9QYmk9OZDmbxgpexTrXbE5jqyspSREAFQMIzUFPyUBcsC6axvCroF3hmk2RF0tfX2Qbs2NvvtB33tvTGRh8suu+yaSy+9dAfL3l5z9tln78i0IRFsRgYqR46MI88+fTBmBMAczQVRQloiRcgJPesFNtQjEfpk27itDYw1x2vtoM4+4sOOM/O7F2X20lM3t0jKfIOCOM4f2VaOmLg3zl7urYw74y0KouveyPuXSwgwIBbuqru46aug7uwmOZSUkR/j26PlrLxJufyEE044+PDDD//RBz3oQf9qS1K2aZu2aZv+itIhhxxyi+OOO+6g008//dzFAf/+EjQ+yuGv/wXNJgfeb0UEiT71CiTvXAKHQIHUcPAIS5926fsayOt6QUW/SUKCYMRWgakfVRbIdt6+LEQFWentyA5RWIJhbxHgjW+89p/xFoxnkBc89RH8C8TJBeeCq6DuzYNAjEykR0YHASiAB7qALPiKB2Hwr5V8DfOSl7xk5ysZ5ESAN5Y5QMTAHJNBdeu09t4gCfLWZh3mExmKOLBlDfaCDuizg10ixzbd1iFnq7cuZNbZWs0b1M3H+M2TTF82ydmPmOxg0f+thaA4t7e97c//loszlTtrxGPnPu3ei8gKcuKuIbWTvGivzAbb3rb4Cqi3KaA8367shXXydsa8lvV8cFn375xxxhnnLyT+sIWk3HshKdvfpGzTNm3TNn0W0pf6p5LPetaz7nDOOedcugSx9y6fej+JOMy0yWkjI4hFRIHDFgQEDW9LkJH5u4A+uQoG6uRISgSlIPPOJa9cIAJBilxAMo7A462JICco9hYlggLaBMRIhVxAFiwhUiFoR0wiFAIvIBMXX3zxDrGgJ+AK0nJzMrY3E96CIB0CtT76Ij9sIQjenqTTG5Nzzz13h6AgKmyaoz7BnMgK9hBhEey9LbJH3hbRNSdran3WFtFQR0roemPBfvvSXiAx0NphEpSIGFizfbE2/dmKkJifsjHYN7fIif2KpPzO7lsvZKS3Jb0lsy77+6d/+ud/9C0ygsgquxeREPcPEBM2jGNc94CMbn3ZYxtp3t+/CJIiL+vkbi9z/NSyPn8z5V3Pe97zLjj22GPv88hHPvLff9/3fd9X7j5f27RN27RN23R96aCDDvrq5RPeLY4++ugDTzrppCNf+MIXPmdxrm9YHPcn5u9G1k4aOGk6nDtywLlz+P2LioB00N0LiElgr79RgqCANzVsCygFKOOB4CMYISECrIAo0Alq5OZmDvoJTgJjQb1AWYAXYAvAAioUiAV0ZAKBWEjbDnmImGgXaM3HPPrqBOGgN4mMQE8eGdFOlw67L3rRi3a+0mFTIA3W1dseY5k7e83BGgr2oA8bSBHSgDAgE9ZLT46UCOL0I1eTOOln3uyQR0KUg3a63vScd955O+ORs0VXbo7Iytz31mQu4OycWW9I5AiF/ZR3lggAOFN3pByp+JOFnLgbCAeyIe9OstfeuQcISj+U7itA5IYtcAf7p8vuqPtemvd/3abu/i82P7Gs+Y+WM33ls5/97OccccQRD1nSN+0+dtu0Tdu0Tdu0Tg9/+MP/ycEHH3yPZzzjGSeefvrpr10+2b9zCVb+/PsnEIlSTngCgeC0e8vBEfcjxJw5nfm6XL/Ka8xX6YENASj7goYgExANAawgJrj41C3YqGsXbJAZEPgEyD7py+enfm1ygRZ5KLgWYOkK3giFAOzNBl16vVmgI8gLvHT1E9QL3hGVyAhiEjkR2H2Vc8YZZ+yU9TGniIS19dYngtX8C/7yAr82JIHtxjAHOpEc+yNos09XH+3WEplRNhfraLzWBNqRKnOPVFmnfclexETe/CJW7IE5/J/l7Jyft1zOEyIrztMdQE7Wd20SFW3uS6RWGWnprRrb9m++PbOviA89dwsZum7chfjuEJbFrrHc09L6uQglZXNYxvRH3d5z6qmnXnDkkUc+eCEo37L7GG7TNm3TNm3TT/zET/wt/0necccd97xTTjnlD5dg9QlOmZOfaTpYiUNGNpARgUA+33KsicVfFmwKPgLNzqfh5ROwINoreoGqNyi9PRFQek0vwBVkBdA+sQuGQeDU7usWOvQFXQGcvMAKAi0I2P4FDGIicEdM6hNRIK9cMKcjiCMekRJg66yzzrpmIYg79QK+3DwjJX0tJYgX2MHajNHXNOZtbsgG9DWLeavrg9ggJ4I1AqBfZEremsyhNrk6OTvGAPuHmJx22mk75MQamkdztA+dgbl3FnQgUml93mK4k4iB+TlP5MAdQBjI+trFXXH3IijucaQZlJEWBAWpYct6EVWwp+xFXMjMpXa/V9ohKguJc9e8hTG2ezlJSmkTQZHMY7HzqYW0vW959s4+6KCDvm95HP1Hltu0Tdu0TV+8yV+xPPbYY39uISSvWwLNxzjZTZ8AS5w+Z8+pCwqIQm9C6EUi1KH6Z4psCCh9hSNgmKdcYBA8IFKCpPRJ2hsAwVaAE1QEPwFWkPTVgYAuIBfUBUuBVtAWaAVliBgop4dosEMuECMT+mgrYM9gnKwAL6+uvzcYiAJ4A+P3JcCm+WhXNq5P9b3dEEitw3qsRd5bGvreVhij8RAKc7IW8zCvSdCUEQZ9a9cXmemrHDa0mbc3PaCujY65vvjFL75muVc7uXZ2jGl/5ljtf3I65NbmXJEGZ+rsEQDnCurO2dpBm7vSnXV3dt6wLSTEPVWOOANi4I0KO3391z0CJAgBcXcQI4gkkdt3ZXk67l9vcBCjnp3mBM2xZF7L3fzoqaee+prDDz/8Yfe+973/ye7juU3btE3b9MWT/A2Sk08++VbLp9ojl4Dy24IcR16ajlTiZHPiXm33mrtPqGuwpe3GkpPGrK6/IMLRIyKChbkaX91cBBEBhRyUtYEAIvB5Ve+TtcAi+AmggiGyok2gV+9NQ4RBsBQkyQqYQJ6swN3vQtQF/t6Q9FYgPQFc8Bb45fTIEIjAlrbIRCQAlNm0ToHQ/JGvvo5RF6iNbT7TlrHMzXwQGLps2AfyCIc3OJGi5PoHOsCu+dIzz3SN6SscpCQ7ERM69q99mcQE9GfLGgr8OwF/IcLedPTmQ9n5W4dzJuvuuDfaEVh9kRz3law7290iQ3DouV+hr27k7AOSFCmJmLhT3qj0VgVJac7GRDy61+v7rVwyx2VP/+iMM87wXzjc4cADD7zJ7uO6Tdu0Tdv0hZf27dv3VQvueNhhhz3i+c9//r4lWBy3BIrXLYH8gz45lnKYgbNHCvp+vu/xOdupN51tuLGkBNaOW+AwljkIMoIx+FRKLsgUpLzBQVgED0EBMVEvgBRwlAVFBEUQEWgElX5fIFAKmAKoYKpMV58+nZMVSEHAFUwRATl9cgGXXX0F8n6jIfiy3VsbckE+HSiQgz7pALsCIiAX5l+A7G1JfVtHc0VOWrs9da76mhPbSEW/QzEfNvRrTfpbY+vQp/lqI9OPDT/eZY+uNv3ZY8seRk7sgX0nZ4++s+h8nJvz7E2Eu6WMNFirdvfSfdGORDv7a8/pNTuEzbmTuTu9QQH9EG7EoLduvTXpTYo7hfR2h3yNo07OLkJiD81XGZyFNvaMaU7uqrl3z0PJfBb7H1v24HdOOOGE5xx88MG3/R//439s/2+ebdqmbfrCSotz++qnPOUp+4477rjfWgLFny1B4EOLs/wox16aTnISgoI/ZzpBj04kJZ0IxSQW6a/bJiQ5WwJlP1aUCyLsg3ZOHglRX8/bfHz6FUwKLAKJACGIFHwEDUFRUC/ACCq9fUAYBElBVmAX/ATKApTgX2DtjYwcMRGUlekLUPoIyN4aZE/dnARbtiIj+kZOBH/BHqZcf/b1A2MLigVJsggWmCNEVszB3P2dELp0zIdtc4TmgyAYT39rsTf62htEw9zmmuTkoC+SQYcc9IswRU7Mge2558ZBQHtTgYD84XJ2zj2S7Jz11ce5IqfuhxzRYNPY9sc+03f29oltbzO6Y/pHgBAJ94bMGxnl7hJoj7yw4z7Yf/3ZjqBEUhBj8vVbFPfX8zHvcMmzuezBxxZy+EZ/B2X5UPE/H/KQh9zmXve61013H+tt2qZt2qbPz3TXu971qxZC8uiXvOQlvy9wCOrTAU6nyFH6RAcRCsFeW4SBw+xT38TU3x8aay3rEy5HX0AQTAQCwciY9RN0BAX5pjGtQ3/BgB4IGgKFwOAtgQAkUEOBqjcrIKAI7oKefRMAC1x02Sr4RwyUBWRBXGDVLtdW0C2o04kIFcQF5MiAXFAPyeT02enNjXHYMn+5Ma3LvBEAhCACMd90kKmDemMZJznob5zexhh37o21tK5k0HqtHewPWXMyR3tqP+23dvrg/BAGQR/oRA7cC3fEfdHPmbh/7lB31D3Xz/5q7w2J9s6PLWPQdebW1RkjQt2ViQhOdxPMdZIY/YO7ZR6Vu19k7LvD5o1Qu7s9HyVrWdb4/jPOOONdxx577Fue8IQnPPuXfumX/vPyaH/ZtU/4Nm3TNm3T51E69NBD//Xi0B63fAL+fU5QEJ8pJ1hA59whB6ncVySg3FuK+oRNsuS1Zd88kgOnzFFz6srp6GNMDl8+9QsCgo20HpPcmgUEgURQiYAIRPpHLgpuAl99BCgBRDDWTi4YCVgRGIRD4NMuYLMluJErRwwE7qCOWCAFypOMIAERCLLeXqyJiX6Ct0Au4BvLmObUPCIBCEBjRkzYWZOP2iZpSSbPDkRGIiJQ3bwQDvNqjvYk4kRGl1zdGZp3RK71OCt77kych/th73sT5hydkfPR5n4iB/o4W1D/QzaWPv6eCRKCBLgP2twDdXfDv7Qxl+4G++ZnHtoRiIDc0HMftHkDwo47qhyB2Rl/sTnRerpDk3Cx6e67v93jEvvO9uyzz/7wM5/5zFc95jGP+cVb3/rW/3D3Ud+mbdqmbfrcTT/3cz/3/z71qU/9nlNOOeXBS1A5d3HU7/ZpsVRwDwXz+ebB2wmf1DhYTpzD5TBzlulNzP7pTJkymxx3nw7TZZ9TVt40x8aetgQHDv363poIVNZvDPoCDbm1CQqIBWiz1khMOurGENTUBUFEBBEQbAXG3lCAgLt+WxERKdhHQpRn8JenRydC0lc4tbEtwM/Ab04CnbUI7uaAKPTmQt74c8xsmmPkBdb1tR6oW1/zMS7YD/OIrEREzBMEWIF5kr/OAexrARsRseeTmIDgrh/7iExvOOg5G/aRFXfOXXF2gr/zVHcH3XP3gh65ewZIAB3kwn1hs37uEpvuhDsSoSBnT+6Ok0F3B8jZUI5ItUZgq7nNO99zIZmvs77gggt+//jjjz/5CU94wi88+MEP/ukDDjjgv27/Z+Nt2qZt+pxK+/bt++fHHHPMjzzvec978rnnnvvGxWm/d3Fy1/2PejPQzwCe45P3qrtgzEEK+pv6wCQEOXXlvfS156yVmw8SYdwpy8asT9Dl3Dl0gSTdxhIkBA52zZO+dQmG+ukjQAgOApAymaBTMFMXaOxLAcx4ghU7EZNJTnojIFiHgnoBfhIQiACQT9JSeeqT0y/gG1NgFtAFLHlvKyIGkyDp3zzm+NqhMaa+HLSlN+vWGPmInCg37twLcvNFUOwZkmLO9tB+IgECtLMTtNXtdwSBDAGhg7wgIeSIh3NEWNhxrs4QIgLODoFx/yIR2vRzvpJ74t5rc/7uK5JjTHJ3oTb92JST6Sv/wAeu/WftbKvrB8YENhrDXWt+7ESGybqL5qaPe1zSf1n3xy6++OI/fcYznvHOxz/+8a+7//3v/8Bb3/rWX7HrErZpm7Zpm/7vpSOOOOI7zzjjjFMuu+yy31sc/p9xcoK0NIN5QXuCsyvwcoKcJecZ6Vj3I6+tuj76Z4MzNwfy2ZctnxoFGTrJ5MgJcPgFBA5aHtg2t/oZjy3BSJ8CQPOIlDSGNnLjqE+0Lm0zcJSzL9gIHn3SNW4kRfCKFCALQcAuQEcC5AX1yggAIgLKyEg/eI2oBP3YDZETaMzeqBg76MeWMRq3cu3mJ6+srXJt5kCeDOFAgCJL6tmD5lMegYmUTHISQbGn9ta+gjJEBJxFd647I5i7M3T0QViclbvjPipr07cz1YYMIBXugdwd6x65rwgQQkNfe3eVHQRJTl+/5sBuxMR9ot9zU+5ezjtHd2euu/3NOcKlDM29ZEz74p9sn3DCCW898sgjj3jc4x53y5vd7GZ/e9c9bNM2bdM2/fWlQw455KbPec5zfnL51PS/Fuf0fs5xnTi/UBAOHGKOfQb8qV/Ank511vXrFTUHKiAILl7Rc6rZDRy7T5/0OO7ZxqY1sMWmeTU/Dpk9feh9atcWglCwE4g4dOSDHXrtQWNs2ocJfdgtQEVSzCOyY4w+3RbskBTB1Cd4QdbbAG8FkIWCcoF6Bu2Cf29GIiUIwyQl5REB9hCBSIF6iCTAHLNx2C73FVF2J9bzi4jI65+efK5porckk6z11qQ3JnKwb6Gvy7pLgq/ztdfeprgPzsO5gGDtnJyXO0IPwXHPkAdnhTA4P2dLTzkC7V44e89E586ue9gZs6tvd0WZfnfFPXUfjSvvuWCHPfbru37GsmUu7OhnPDbM2xrm2yKy7nnERvtyLh94wQte8OqDDz74cfe5z33+0z3ucY8v33UX27RN27RNf3Xp4Q9/+Nc95SlPufMZS1qc/FsXB/ZnnFxBeCJHOMERcqQcZsRh6ipzlJEEDlK59sAOJ8rpc9yChwAtaAvekYvGALY5X59CBRq2G1se1onMXIzFEafHfl8LsDXHWZfrk3wN65lB4uMLcvrmHASEgoZ1mlOBwydrwVBwElwF3giKtwSIQ2SiNwuTNPQ2onyWBfr0Z99N9VAfOTvTPoIBypOApLcmJTCJzdSvfT1H642M9BVPb3fUy+1Rb00iJaAcMbG39tj9EpiRCufgXjgTd8H5rImkcqTF+Tprd1I7guO8yemQd97ssY+YGJOseyLvPgGZdnpzrvr2lsM4854pZ0fd2HMN7h6Z+VsvW0gZcuL5Ce4fPYk94y6E833Lh5bXHHbYYc94yEMe8oOL29i+Qdmmbdqmv5p0yCGH3PKYY445aeEkb1uC3qf9b7/SdJY5vun86MN0jFCd8+TwOTfOkGPmLHOq6z4cKB3OUT9OlGMVEARubQIAx0kfOH76Ag8HTr+5s9tcoWT8iE46kjJSgOSYy9JwnZ01yCc26RizQPWJJW+/wBqCscxlh7jtEhT7BZOkCKqArFgvoiIYC9C9SUFSBHKBvaAOgnzBXpAP6SnPtmzMflMvOUQoIh2TZCSvDPVNb9qp3hjQuNbWG635NdN8cxL6SidiUrmvdZBe+yo4IwByd0Lg7566S+4XdOc2na/zjKiAc3SG3dfq7ilMYhHmPZK7L/qy4R5EUs2ZLTbq27iw03fJ3aneBCVP33z1127tPgi4871JshfmTE+yNuNffvnlHz3uuON+7aCDDnrM//yf//Nf7bqRbdqmbdqmv3zyH+0dccQR33fKKaecuwSBD3NOHJdULuXIQk6P0+bwOK7k0/ElQy4ECA6Vc+Xc000/h7ruy3EbQ7DobQJwppwm0sJhcrDvXWRvXwKNNx0CDnljmGPBR19gxxqaQ2NK7BUAvOWYOvtD4wWy9dqUrSuYG0ROjN3eCkjWae2CmfkjKT7hgkDRj2YFXfts/QL0+iuY6vIQAZmBv/LUJa9dHlmITExCsUakZJOsvDGnDpvNo3nOOUVGJrwpsX77ECnpNyYICSjbM7B/AjJEUNxXdyNC0dsR5+Oc5tnNs9Sm7tyV3TH2Ojd3n11nyea8E2Hem+rpKZtH96H77J5rpxfUzUGbu2Tu2Zxg09zdOfNzp+yD/ejNjP0A47JnDojxi1/84j856qijXvjwhz/85+5617t+1+JP/v6ua9mmbdqmbbrx6clPfvK3PutZzzrs4osvfsPy6ejad7ZLyjFWXjsxTo8Ty2lzfrXJc4rTOXJygoWAgDBwhI2x7hPUJc4wJ8lxcvJyjpLTLHCHP10cP6dpPE62YMExCwq9smaHw26sNcwv/TV5uTHQL6zb5noLbGCuBQB7HVERjKw5gmYfkJQCq731aRehEpDtwfzKp689guAeyZh50F7A701MxCUyojwJxiakO/vItU1iEtIzB0QkYhIZKbeG5teaekvS1zbu3Cz3pikgJu7D+s3JJCb2PmKyJifKzkq+Pm/nWns615337pmDfqVN9yRkt7p7Yb7mmp3ukvmat3HJ6rMXmq9+1u3eu1vuWvvjmXH/eu60L2fz8dNOO+2dT3rSk17zqEc96pkHHnjgD+y6mG3apm3aphueDj744G8/6aSTTrv88ss/yKmVcnzT+U1wchwVp8RBp5ezXeuTcZ4cm2DR6+H6wrrvJ3b71Z8T9Mm2txd9N9+nOPOnIy9wC9I+GQvMxisgsMlpK+9vnaDNejlf45nzJr0bg+sb09zMFQqC5lBuL33SFnB6m9La7YV5RlQEXCSlvROUwdsD+wIF9giIvKDf24gCfroRg4jMJBKRieQRjogORGzWpGWth4wYK2JSfa+59dsS63L2CIi1yyc5Ua/NfRRw7df6btlbRDdiYu87k87Ieak7E7r0rrtbznTc4/JZ1p9dfZW7G+kAWc9mskDPmO69/lNu/ogr+7PP1AnJdua9wJrcI3fI86NsT4yDnCAt9opcu3vmB8/Pec5zPvbYxz726gc84AE/sbiZL73W22zTNm3TNl1PeuYzn/kdL3rRi05biMKHBLtSTmk6r8B5cdACYK+gP0135eBAOxl9Tp+T82ksJ875ZYNe/X2nXoDmVDlYwUPQ8RaAU+QcJzhg8D/FcqCcpqAjIGmfTr+5Vd4LdMxRoBK49nLwnwnWewVzL8w3FATBfJzZfJNiP52NPRU4wF6Yt30Ae2YNCCIIJPamrzZ6uzJhv8Eblxn01dckJTLTVy1AVh6mPGRD36Ae+YBpZ5KQ5tRXNuUICDLmDrh3kZEIiTZ7oC1iUpC1b8ie/Yxs2Gd7bu8jip2JOj393XO683yvu9dLvpY7X/rurHE6Y3Lt7sRez2a26Ooz22DaWrcFHwIiT9AY+lkPuFvNh03ztT/mrN0eulNy53L22Wd/cvExr18IykF3vvOd/8Wu29mmbdqmbdqcnvWsZ337+eeff+risP/8jxYsaZPj6xMfx8s55XDXekFbmHLOTP8+iXL+yAK79dvJF+fHAeZQIzGIib4CKMcnuMxX7pGSCIq8T3PGM856TtcHa7fO5l7Q2KT7mWC9T+v5zXZ7EuzLdRAgF1hfRMV+bSIqvVGZhGWSFUGlr4Dsb28YvF0BwV6eLCKDGEyS0NuL9duMCMYa2vQHZWQEshuS01mTEfNxN8xNjnhYT29BQDmSYr3ICKjL6diT7pPA69517+1vsN/2330AdXttP/WnUyCHypvOd+pMe86Q3B3s+Zz913Y2tW/qu9bTd36o0A7WZz2eMXOZ+mCOYG/smz10f7pD3oCdfvrp7zzyyCNPfOADH3jz7d8/2aZt2qaN6ZRTTrnFK17xilMXZ/PBHY+1pBzR2mHlhApyHOYmnYmc1hq1c94cnSAZySHfcdwLcs4cXoHW2AVXTl/QFIw4P8RjEhOBFykxRqSFzLhsfWxxtn7EOgPF9a2p9r326C+DuTfX7dWCxqm9Nntj7qFANslKAWMG0UlUQMCNrNgv+9S+9SlZoC6AC96C+kRvHZxHhCCCEGkBZQSiOnjjAsraZnttyZCQdCEiYkwwB0Ckehti3tYgYM41IScg4EJrnKTEfbE39shezbclc0/nnrfvta3PqXO8IaDLXs9I926vu7c/2+t+5mJ+1mR97BuLPJ3skdsL+yT/s6UPPVSnZ7Q+7pf52kN3xRk4D0Tykksued8LXvCClx122GGH3Ote9/quXVe0Tdu0TV/s6dBDD/3yF7/4xT+/fPK8YvkkeN2bkr0cXjIOjLNdt99QcHIhGaemvh6XjOPTbkzOjvPs05gAg3yoc3qCFSc435KUR0xgBps+/RY8vMbeeSu0AXPOn03M/ai8V31itoWdH08usJYC5CzPeoHT+oPzjahAv1WJtNg3aE/t/YRgL3Ct30D41BxxkfcGRl4Z0olkBG2zjOzI6bLfGDDHBHMxJ/PrDkRMyCIlrYe8O9LaIyXuyyQm9rB9Va5uj91d2DmXkVcO8zzn+U5oY9szwPamdjA2+3s9w1NO1/kilRFI+2b971nk1sdW+spk9sk52Gf7QgbNX65un8AYiJ6ziqwiKC95yUs+8PSnP/2cBz/4wT9061vfevv2ZJu26Ys5HXLIIf/s/PPP37c4l9/j7EprxxXIOBtOmcPZpLM/TLs50EA2x57QxhlyoMbtU5iA5JMyJ8pJkgmUghonqyyoTHIyQdYbAfU+Bef0pzP+v431ft0YWEdYkxNYE5Qg6NoLsC/OXVk+EXFZI/LiXOxzAT8IfAIVIASzrM0bDEEvciMH8spTXr8IRmU5mENn370wp+6AHJqz3DoQkshIRC1SApOEzD2dmGcwMc9pf+e+rk/5rBs7EmBePT9BvedsR7b0cdb07VH7bz8RCPvrrKx/vS797GFvmtiwpuakTMe+aYvU2Wt9PKOIja/jXvnKV37shS984a897WlP23ef+9znm/7Tf/pP278eu03b9MWUnvjEJ37tCSeccI9LLrnkrMVBvIsjyVmF6ciqczICk3zqfKbImU5Z483UWBwdh8jhChwICQcqmEQqPrDkHGCBJXCgHGIkpKDEGRecyDhQjrSAYzxz/Gys9y+D9mVTW/s493LK1igoziAzIQAVbOXOuzxUn+QlOIeITGXn41wEebDPE/O8qkcWyp1TqC5oztwZdt4TnfskHGtoS2f9dqS1KZNVt/72w37N4N0ey9v39RlM+TzT9Rmu5bN9ls2nPTK/2kPPE2gzX2uPxOnXmsntW4TR3jhLfcyZPXbUya11zqX7Ss6ePe1O2GNn5hnuzReCcvnll7/r5JNPvvTxj3/8iQcu6Sd+4if+2a7b2qZt2qYv1HTwwQf/yxNPPPEpiwP4/cXxXPcHEjYFvWScUEGFk9mk+9kE+zPN8XJ6BUXl2gQHTo9DNl+OlTOdwa0ApdyndnmBjbzAVQDKEeeMm8cnP/npTv9zAe3P/trWaG2VnbE1b4I9LgjTq75GBCbi0rkAmXoBcA1tcmcYIjQgqIEzgurJ0pv90q1ce2OZCxkbtTWf5jzXI4fW2360d5Wh/V3v8yb5xKbzK5/9koHx2mvzkqubU89VzxNd973f5fi6y1sMJMSzYC/al54XMvtgrPlcslW5eX7yk9cSoPTMx1zmuXgeESJvOc0BfBV73nnnffKII4545yMe8YhT73SnO/1/u+5rm7Zpm76Qku9ujzrqqNu+8IUvPPW1r33tezjVnNR0MBPk9DgjDi5ntJf+nzukG4ZpR3n2bxzYNM/kkrq+5lpg41ALWogGBxgpkXO8HC2nCH1irKydHidaAOLcjROay8T1te8P636tea77hmDOYdrbS7apD8zgN1HATadALG+f5BMRlVm3r8n3Ah2Y5MD5FnwrQ0RiyuhAbRPasw3uTGSlvo1v3LmeuQ55e9I+tCfQvu1vTyfmGUx0Tmv9eX7zXI1tTe45EjDbwLqQEW8rtKtbv+fFc4CgICRstFY6xpx3M1tTbpypk4zOh5Z99Wx6vnpGzdHXRr4+6jcoV1xxhb998tHHP/7x5x9wwAH/ddeVbdM2bdMXSjr22GN/5swzz3zd8sB/jCPZSRzGTvYXA1/OhsPilHZ0h4PZH/TdJFvLk4WcuHIOFxoXrkvKuzK65iiYCDgFmD6VTYKCmCAdITISfDXk+2/kBDhmNgpUnLOg0/zMtXneELSOTW03BI13Y2yY60Tyuc/Ka0y9TW2Vp+0ZiGdgLlgH57UG+SYCQLYJ7ucshwjFWl7bJBx7Ibuwns/+MNc21zvv9vqeh7l3+8PcV8jOtBuM3XpmP7nnBDFBQOaalT0/iINnwbOjjzOf906ZHc8UWPO832vd6ubV+H1YMB4gKL7e8UNob078jZpzzjnno0cfffR5D3vYw2616862aZu26fM9HX/88d966aWXXrx8IvkUx7AT1+XDcUxwHJy3YKy8o7/ociaclnxTP8gBTZDnKKuXc3icZwEgx2jsxvr4x/88GDeX+ud4my9ESjhUpGRNTHot3VuSvkNX5oiRk4hJr7X1ZRPxMZ5xZxAwl88Wps3yuea13l8W1jGxqW3KwpxHOV1nNvWST9C59mz/nLTMsrbKm9BdiQQUVCdqm3B2sElnL1nlTXPYBG2b5t++zH2Y0F7/9PfSq33arL7Wh3TK9UcM3HW/8XDP3XHPTs9ez5I5Od95/9iRs+P5omev/O2c5kRfHuoLtRkDOYn8mxN7ntH+lZDfnlxyySUfec5znnPB4x73uNve7na32/4wdpu26fM5HX744f/kqquuOmZxOu/fiepL2hTkAmeRc/vUp5CYa99IcBiCOgeydjIT67TJmU2wzfEVFBAMY4Gx5GTT6afPeWrnFKG3JfqpR0bkZJOcIBtrcoKUyDnr6r1BocuBsmGM/ZETa27t631OL3l9s7OX7rRTn3X9M4Fx5xqqrzH7TNS21v9sYa9gS9ZdmPdCvpZnA5LvD/XJVn0rr+cA6pv005v99kJjhzmXtY10rs/uuq+zcmeUPUPus7cT/jYMIuCe9waD/c5ZH2neucruJt2eLz9AN/epO/WDfuR0kRHjyhEUYM/z52ud3b978tHTTjvtjU9Z0iMe8Yj/sri3v3Gtl9umbdqmz5t01FFH3fTlL3/5U5eH/U92vMqSCnIz0AEHMZ1X7R/72Ec/zVHNPntB39J6nJCzMibHxEn2CY1D4iB9aurTWJ+mlOXVEY6gDarry1FmQ05OFjEJEZKAjERMQHu67QdyYu7tGcw1ts9hrnsv1HfK9J31sEn3xmLOfcrCuq32TbK/bsyg292deeWJ5FOvIA/rtsp7YepOIlG+1l8j3Tm+fNpKb9qbupVne23JZ1vtxkD63ef+dYzfefS20PNCr/srdedC9xrY6jn0fBqH3P0on5ht5uJ57oNDbybJPKvIk78G7D91PO+88z707Gc/++rHP/7x97vXve510113t03btE2f6+lJT3rSP10e4qctQf66/4UvB8MRrMEBcWRTxmkU1PfXdxPoltb92J3OkwPqbYfxOEevcPtbJGSRikB3kpAJzs2y9ZGTTd2cH9vID8fX1zYRkklMKmsHb1giJxxwQWQ6YuWc7lx3WMsqzzzM/Ut/6kzZjUXzXMvCum0vpLvuM23938b1zafgfUPmTTfM+l7ta9Tm3uyF2Tf92Wev/pv67GXH3Y0A9My418pAr+SusWF/8gcT5D5geJahuZC3p4095bPdXDyfns2eLbnn1jPo7xb53Ykfxp5yyil/vHz4OvG+973vN++6vW3apm36XE1IyfLgPnV5wD+NlBTIbgjoczIcBKdxQ/vnpEKpenps5hQ5Mc4QOEbB3z8f9MO8SEBkI3BUERaIdGiju5ZD5CR5DhA5QUwiIJOE9MYEECZkSW5eCI3xzL+vmzjXnG7l6jcG672c+/ZXib/MnD8TzPHmmGv5/y3sNZ8ZYCf20hWk6xMiEmu4R7Auw/76rUF301xCtj3n4FkMiIo/NW8983mlpzzvZbYbN3vNoT2ZYydfgz1tvRGVmw97yp65/iib/3H6/PPP/8Bxxx33gkc96lH/cXF92692tmmbPhfTd33Xd/3Nyy67bN8SzN+1ywk+LbDdUOjDIQjcHExOYy9op8cBqTdmDmym+nBAvf4V4BEGuTH7qgVpQEyC9oBYhCmTTwIySUplJCViYixkBOmASUbUESToT6iDsnaExng7jnxZCwdqXTnr64N9m3nlNdqzTW2wV3s2J9Y6f51Yz2M9p9n+V4Ubcz6fKVpLY828AL5GbRGGiMCsr9uT7YW51imTz/5yY0VMkABwp6HnRlt3DdjKhvKmO0g+y+lOnTWar+fKuObSHD27Phz4XYzfnrzsZS/70JlnnnnlUUcddd+f/umf/ge7rnCbtmmbPlfSQkputwTz1+9ygE9zIjcGyARHgBwI3BzCJj0OhrPiLAR55AEB4Mw4l/QmOYmscED0Ihf6QQSDrdqU2Z/1ypvqwE4Otfa1rK9yEA3/PBH6z+DkfngH/Ydz5P1Bqv5/Fm9WzI1N+2A/prMGe5HTtR/r8mwPUzb3DNrTme9ld39Y6+8Pm/quZX+V+Ose77OJeRe6G7C+J8lgkhLlWV8jeyFblWd9or5z7MiJZ9PbQM+kZ8f9ptN906d5gXr3MHRm8upsJCvfBPrmY/zeShpH/96eeG49m77eecUrXvG25z3vecc99KEP9cPYbdqmbfpcSGefffb3LUHy8uWh3vlieDqIzwScQ85wU5uckwBOiePgLLxd8IlGsOZA6BZYSzk3tgXzEDFBGiIT5ewFhKLy1Kte25QrT8yvcF772tdec/HFF1+zELud76+vuuqqnU9j/U+2fnj36le/+ppf/dVfvQ7+m31OEUnxZoUtdjlw6+bcOdScqlybNfaGhY79a5/bSyiotX/y6eTnOcjX7fJsTZtTT175+pDu7LOWfTaxtq8+13Fj8Vc9X7i+MZyvc+6sJ6xrthfwJ2rbhLWt7F0f1nbVIyfusbvq7rLXc2yd9NzhCIP1dS/3Qv2rs3N9YNe8mkvPDJlnic/ph+nLc+rtyRVPfOIT7/4jP/IjX7XrGrdpm7bp/0byz4KXYHna4iA+LvBPZ/CXwdqRrKEtoiFxGN4g+LrDr/y9UUA4ODX6M2Wb4+H4OBmBexKTNdnICckRiwhKZCM9qH3qlVdGJpAKJGT5xLVDUJAQOUKCmEQ+vCkh8/02HeTE99w+rZH3n55Zv3mYj3HM1Tj6IzdsIzXskPX1kX79dkU/+8b52h8OumCjvD6HdOSChD2c9uwZm+T2mXNni359rw/0mkP9kjn32mqvzxp7ySfmmJ+rmGud5b1gPem1X7VVLuBugnPdJA/6rtFYIV22QiQEGmPW5cjHtEeOKAQ65u8uTn9hzckmarshoC83L37CeMZvPer8hvvtnv/mb/7mpy666KLfW3ziU+52t7v9u10XuU3btE1/3emUU0653RKIfqeAn2OYWD/wm3RuLKajCZyUgFggR04EafKcG5gDZ8bp9aYECugTk2AUaAX7SVBg6lamswna2EAmzBPB8LWN+XpFjFghJUhWQb7fnciRFcTk6quv3iEcyI2vguj3A1r269ffY+hroGw3B3PyiTDYl/aqANC+zX3vPDlpY7Hf11LsRvAibsaLqHDoM+gUKLMZyLTTC87KeNYqBzYRqoLV2u4a6zGmbOrNtk1y2N84NxZshQL5ei1zL+hc31oDnfpV1h/smbHWaA57yesfsj+R7hpTbnxwJ5yhHBkI3UNQd9Z9mDCGOynNe5lf6L62B+t9gfpMZEu7MZqHcn2sofmYi3t/8cUXf+BZz3rWix784Af7i7F/61pPuU3btE1/XelLl6B68PKgfjCnsAnzYQ+b9P4yYJOTEADf+MY37gR7ueDFaeRUej0sz7EJnKCs/5pkkAnegmrEJEx5Zf3WslkHwRQRQUy8AUEetJsDYiHIIykFX3llcm9OenuCoCAqCMF8ezJJDfvkxiAz9wiS/bB/a8KhzJHXFshzzIKKdXjD46u03lYJLNmhWyAUfJyH/Ta+snOjE+pXX3AG1h05i9w4R+QSlO2f/WXbGM58UzBqLXOM9biznmzC2q0zIpTceKF6bWuba93Zv4Att0dTt73cNP4EOei/BruNka1g37K91m8+5ftD9uVsZjesx04Hek7dkZlr66zB+iTrtTf21dlKcrLGodsers+iPVvLgz5zXdnQR7177TlYnssPv+AFL3j1wQcffORCUL53119u0zZt0191evKTn/xfloD3iiVQLc//p7+9+OtEjoPTEay8MfFbDcRE4M2ZcRyRkRAhkUPEJAIhwBXABXU5CO4RjerlYfaRp1+fArq3HohDRCK5NxvIyNo+8uHrGF/LeBPiK5q+CkJoBG8kRF85/b66MQfrtMbmaW+mo84559zXyZ4XBMzJ3O2RsRAtuSCjPb3KgXM3bsFitk2YB9LR11z2jrz71pybN1tsOmu6goS1znH0078+c37TVuXqga71sc+2+9V6wTggWAmu8uwZt32d+zjbyIHcvAuCQR/22Ta+M1VuXLC/zaFAWnmCzNytgR1n5x4qexbsvfapPzFtraHd/IPzvj5YR7kzlJsbRD7JI6PKbBuPbrK5T+YP7SVd7e1ze92+Kc9zr05PHRpTn8ZqDu6FffSMXnDBBR85+uijr17IyV1udrObfcWu69ymbdqmv4p017ve9e+cddZZRyyOcb9vSz6byFmEgkvgHDggAVmA9OldEM65cVqbiAgoR0IiJ8qRiEkMkkUkejsRerPBuSejD2T1jYD0NYs3AeQIBFIFZPTZzJZ1RUS8JemrK3aQmd4szH9qrF3ZvFp3xMXe5HDbR7DnBVGpoJkOR8yGdZiX+XDGys4hh70Xsrc/PXas1xswcxUQNumtIWBYlz0wR+ttTuZfuzthHZtshLkn+tMX/JDcGUQLfHSAnI7+7d86tQel6s2PXWM0b1A2DvvWZo3uFd0Cr3yCLLmcfVC2L/bHXbTP7pG711s847f+te113R6swX4w557H9m62kQfrAWdkHyMd8/lVrt3z6q57Jtx1zymd9hCMY932sbs877S25q1sr1s7vdBetA5lMnb0NS976nl75Stf+annP//5v/PYxz72yDvc4Q4323Wh27RN2/TZTve73/2+anFeL/KQSvOh/UyQY5ADBx3SmeWQvr6cCAfBUXFKHFVOi6MoLzAHepOIAIccOBeIUECyWa89gjH1BZCgXT7fmAjonKkgw7n2RoQO2/oEeogJHaTEGxFBRFBhLzvkgnoBR9mcNhGT9f5Xnvs+2+w1x22vjFNAULZnggyd6dhnPVvr+tRj35kgPOybs7kWMEL2130FDP2de2cpaGh3T8jN3x1R32RvbRfYsD5j6NfdUraG7q3xBUV65PYwW1MvzHZjFEybc2APCRBk3Vt3wh2xVuNpa24QaagOs90Y9haZRZDtNbgf5GwaKzsT+ptfSD5lrQPsW4iQBLJICTiXyEfPLRmoV+65tn53v99Q2RdnXr/OzD5PtP+S/W+e5kTfnpN3R+dZWivd9r32zgm028uLL774T5/61Kc+64ADDtiSk23apr+K9OxnP/urFkfw4h7o9cN+Y+Fh9qD3IOfgOD4PufbpwEP6nAiHwhHqw1ZOJufFQeXoZs65Q6QEBPAQuZgEIdlE7YI9R0RWHepbGenwJuPlL3/5dV/nAKcaMUEwsi3XV/DQJmDrHwFR740JWXI6PgGzZW2CjXWzJRhxqjnfiZxsmDJlffQ1nnmbl/Gsy57n1NeYY6zrycCZWoO1Wr85G687sb++xnb2ApO9tnZzs3Zt4H6psx2xuD67dLpTgqc5uSPuEr3uKNDTZg6CJn16xnJPs9l4e9XXbc2dDTbZDu5xQdJcoWdpypJHHMzJPLtnzpA9+9N9Ybfna21jEyIcwTigPNvJPMMRkmC8SEfPKrSH2uk5CzK5uVqH5895O3drcu+N4e7mO5zRTGRsps+ePtbZna9vzwHYA7rmZi1TLxjLuS3k/b0veMELTnjwgx/8nbuudJu2aZs+W+l1r3vdVy0P7XXERD4fwvlQ3hh4qDkCDsvDzrHnbMk45qnLIQnkAixnwkk0PkfAsejLVk6OvZxupERZf3J5pCRHDZxdENQ5PQ48wpHcXCb5mHV50H8SE28/cqbePgjIgj67zUM/BABx6ZU7faBLRx5JkEdMyK2t9ZoXmX2xbwXBiRzyJhl9Z2XPjIOcIBIRk3TWmLamziw7O2dlH9gVbIDzF9TSq9/alv7uS0HKOu2Du+JOaDd3ZfN31u4J+bS9hrGtzdzsYX2V2XPv2h+2uy909OvOaaO/aQzYax7kwZmxY0/YlXe3jWX95ht5kAdjJxdMBfjW4w65T2y5G+TWS4d+fSMVZMqNN+t7ITICjd9zWg7Gn2SkvHYgo0Our7rnxV103tbiudHubPIf/ASQWZP1IvbuXATf82KOnQfdNZy1/sa2V/LOVnt3orTchw+eeeaZlx9yyCF33HWn27RN2/TZSIceeuiXLw/uyctDuTx315KEHvi9kCNYy3vAq0+HwSFwXBymgMdpcjCcH+fIMXH6nAqHly3tnB2nkvPSL+cdCcmRAxn0yVFA4dDkkQx1AT0yAOraQL23FbMcOZkoWPo7Jv5lja9cIhQRD451jqkPGaLhDQl9c7UOazR37eTlxvDVj3nYq9ZtvsZq73K+znJikyw5OAf7ap/Mj13OufbPBBy7tSBnBRd7YO7OdlOfNawpQmft9tO+krFfgKfn3Mndl022oOBjnyMY5ih31wpGYY5Pp77OQG7f2vP9oXlOkBvPs2HvIybmYzzjkmk3DkQaenYCHc9IduyFs1S3H+aqTM+aoLIcIhjZr0yn5zDdYD+0gfE9n6Expyx5z3M65qysXRu75D3L9lvZOO5tiZ9ofvq7uz4c0Iee2fbRfuufj5nPAjiXbMntbbr5OX5NYv/8889/+WMe85ib77rUbdqmbfospC+5+OKL77sEiuW5vfb1qYd3EosewhuS6PbwRlCyJecUOB4OM4Lg4SYz7nS0nOBEjmo6MoGiAC2H6cg49jkWYiI4RhI4MXXtEAkR6EEwVZenq2/6oB1p6J/7+pTGMcoFUb8LQSzoISKCam8l5IiMuVgXx2it6voE9vRlSz9ra810jVUQsk/2krO2jwVAWDvhUDvow47AaC/Nq+Bjbtl2lmyv+wdtbJmr/bFX9tCaydjY1G+CbeM5R2dn7UhO+6Ct9cnNjy77sy2Ys3XYu+5PZfpTt77WYB/ac3vhvlqPe2Yd63ECObRXm/S0Cf5sNid77zxbi/MwvwhDMDdQtvZs9BzoL8jrqw3omTNZIAvq2pXtVe2RBbLuAiTbi5SE6tZnfubZeqvPfsq1y62nt5XGm3toD8xZH8+tO8ZGcwVtZObsHNwtfkr/noNk2tmkq5/9Xfu0sNyBD15yySUvOOSQQ/wp+y+51q1u0zZt018qPfaxj/1XF1xwwZmvfvWrPy4IcrYe1hJS4UH14C8P9icWh/nxxUF8fHEmH1+c5ic9uNM5zzQf4Plg50RyNpy8MueWA4TKyUE/zitnxalxXjniiRz8JBMCeWXBDRAO6O0EcHDayCIp+uYcs6Uf4uBvkQiYSIJAjIB4G+ItR/X+Oiy7Ag5b2SXra6DQXNhETARl41krJ2sP2NCuv7U2P3rq9kzwy/HmzPcHevoISvrbX/vZXoL5m4fzqY/cPQicOz3rchaAnLAlWHRn9gd3xTj62if7YS/k1m+e6SqzSzfSQG5uxtq9w9dBf/kMPOt9YpOeOZsH+/bEHqjru9c69IX9rVMbG+40e+5zqG4t5iBQWgN9WBMT86LrDjgrcyarrXKEJJCtYZ09h8qz7hlkK3lt5BNrctJzChGO8s6jMnnPNpk+zt9z0brsXT7FXpJ5DtwP52MO1kfPmtgxz84Muj+d+Tq3v/LuRvekXPsy5ode9rKXXX3sscf+3M1udrO/vetat2mbtukvkx71qEf995NOOuncCy+88PevuuqqdyxB9A/e9KY3/cESbP9geeDecc4557zlzDPPvOS00047/uSTT37aiSeeCE9fcMZSf/Ppp5/+josuuugdS2B+1+I4PlpQ6GH2YHuQ50NNlkMu6AimypzRdG5yTkeeA+OoOCiBjxMOCAPHDGwGtkFZcOTgkALgzCoLeAJp8qmnX6QG2COjj5R4QxKJiJT43Um/sQB2zNM62dfXmPpfeeWVOwTHW5T0QZ0N5MZ4BSr7ZB5sWBdHvg4CHLG9vrHo3IDzdp6cPHvs23dzsQZrcTbT4QOn7YwQM7l5my9951lQ2AtssFlQAufKhnMxh2mjQOPO0NVuztrMxdy1FUTNwbrcx4h0tgJ79lqgswb7ykbrEfDoBOPMsvnLwfym7ebbc2C+MxjP3Fhy40VOsq9Obj32yv2izx5Z54ZATCIyy5GLiAaZOqSj3HPY/iWTk1kHpKPcGiJbofp6vaAtTHl6xnRHe6MrN+/upTvinrae9jcb7YszmHd9YvosNupjvztPOdvux+Irf+uoo4468Fa3utXf2XWt27RN2/SXSQ984AO/+YgjjviRZz7zmT96/PHH3/4pT3nK7R/5yEfe/qEPfeiP/vzP//wP3/a2t/2Wf/SP/tHfW1S/bBd/69a3vvVNf+qnfuq/3eMe97j9gx70oB999KMffd8nPvGJzz7hhBPOPe+8865aguwfLQHikxwEB8oJ96BzBh7qnConJugIdJxKTlpfbfLAsXC8AhxEQvSLfEREIg8F0XJkIMIhyAG5urZklZPXp3HYQ0YiJkgEUtLXOPOvueoj108e6RC4kRhfB73yla/cISdkCEftkRPjtTeCIxvGtw+c5wyA9hk47b2c7w1B9tgAdecmqJgXImZPzCtnn9M2R/N2Rs7MHig7U/dhPdZENthl3545YzbZEQzcq3U/Mvvj3OxLgdWYBVrzZ999tD977ZHxzdv43TG2zUlZm8DU3bQn2rqb5krWvmS3PYqYmBt99tiHAjL76sbLVgEyYqIucNKzv+YABdOIgzvSflSWQ3uTXD3ZrLPZmtmcIJ+ISLQWuTXMdVaXt+6JiMR6DGuXnJs1Tt3mTcd6zNV+tJ90yeed7my6B7WxoT97xmld5tI5qLtvL33pS//305/+9ANuectb/l1+dZu2aZs+B9JXfuVXfvU3fuM3fv2P//iP//t9+/b94vOe97xLL7nkkg8IshxDDsPDzOlDDpajoCPoeMhzxJxITmw6st6ScMR09YuEhGSCGpsTkYxZlwv2ySZJQQB6i6GeXXJEBPraRrBWRzYiJuk3LtsRjt6Y+LoHOUFuJimZxESwA4E5YmLf7J/9zMlGSj4bxGQN4zgXawDnG0HirLXLnZe2CIn5mzdHTif76zGTC9zOu7PQPztsujub+rlP5qKPO1JAskcR5PZGiiyvbZmju8aO8czdXrMZSSlY2g/nYn7O17r109885zqVgX1zFUx701GANmcBMTKgDTmSz+cI7DWZtoiJuRRQC6bWrw6V5fqu2yaaQzl70NqNA7MMxrQWe6Mut775XPc8Q7qgb5h7rAzmoW6PPW+eLbr2N1LunPMt9sjZdw4Rj84kmT7J29vuS20RSuenbM/MxfN40UUX/cbywe6A7ZuTbdqmz9F0t7vd7Tuf9KQnPf3kk0/+9Ysvvvi9b3jDGz7FaXIgHEuOz8Ofc+WcBCKB2IMuAHCyOVsOXC7waBOk+jQ7CUBlECgiFRxZME6EpOC31km2Rm0CMiIBiEQEJsLROtbjgOClj698Lr30Uq+Dd8gMUqMfW3SUOV99BB5rl2eHU7efnOX+HO+NRQE0JDeOM7Tv7a11KJM7S05dMKndPK3dOQlGBetpd44FHD+Hbw/AmSII5cap7xqChfk5f3fK/hhTcBG0ZtpETIxvnQKqsbqHUNkYAlP6ygU/fWd7OhPa6Ln37LnjwR7Zy54PuXM2l86b/SBY6xPBYc/e6ecc2KKjPvsZu3JtEZBQXX/7wR6oyyMhsC7be1A3v+oTU27O6vLq7Ex549snd6HfdDlv54hEOFO5PbYuZ+8+RSbsf8/IJmi3F8ZxRu7NGp0jfedL1z09//zzf3MhJ7/wDd/wDVtysk3b9LmYlk8OX3X/+9//exeCctBpp5123iWXXPKuxYl8ihPhPDksD3TOT1nQFZQFdj/65Hw43AKyspwNjrpgJfBFAARCZXK5ugDJcUQeCpa11V4+UTvQB3JvM8yxNya1IxO+lolgJN9kQ19vSxAUTnaSErkxEBP9BEXrt2Z1a+Ow7R8HOgPhjUFOVjnHPGXpFEydk/23BntoLubqXMylYGq+9qW90Ufg1D5tZ39CEDFO56gvqMv3R0zAfbI37pi5sNlbkpJ6gSXQW6/TnkeOvTkB66Rbn8qhsQSxqQPsW58xzM08IxTuOQjMkQWwHnOI3Bk/QoEkCNo9J2tiUoCvT+ejDrMcCSlPxg6wA9XtL/ugPMkGmdzaJsiSV579y5MDXevXNkkRmefB2u1zCTlpnb39sN/KkZPOzBl177VHZOhDenQg/UgK6GNOnoNzzjnntw4//PAtOdmmbfpcTz/7sz/7rw4++OADTzrppPMvu+yyPxF4OXiOlLMBDoij8UlXkC5YczyCHn0550wmaKxJiQAIEYFJPiITBf6C/w0tZzc5WwiUNx0IClLRJzhyZTqN2dyy1bytieOVW7t2wZw9YI8Na42I6a8sCHC+HOgmYjId8FpOn0MVeCILBep1P7pgHAHBWRhf7jxah6DBFrsCi3X3xoeudQp267luGo9eZ64fOHOB1zxm/zUEFvvSfASPdSJb92seEaPunntpfAHQGbFrjunDrLNVsFvrQUHPGtmNULDfeJ1LUKdjv2vX31zsNRv6yj1L2gre2umRRUTqH7SDdWurXU4GPafA5qy7i8aCyAl0djDb5NlZ28xuRCj92sjMzVrMy7zteV/jOD93cO6fOjiPzkQf+upsscs+29oQzMjcJCPGaazGo6cvX3DGGWf89qMf/ejtD2K3aZs+H9I973nPmx111FEHX3DBBW8XfPs0zOHmvDhnQdsDLsDTi4hwynLBAfrULjBGQMIkFEGA71N8hCGioQyTTKyRPWU63oz4669+xIpAyMnm70WQC8FZubHYMH/r5dA4QU6TM9YeKUFueiMz+4K901/gWBOTAmBOGDhPqMz5CmL2m43aZr/sJDNHzlsfZ6bMoQscwCadgq5zswbzdkb6CSLGym7zXc/bvpgfFDAEJ3a1t9YJwSNyBeZhLMFjJvWpt4Y+Ap4zcufss7HNxb6bz3p/oP6zLqcbqtsne9cZCNr2VN65zoBqP4yrHQExHzr2UxmJ82xo6yzSL6jT1WcvREzSq97+h857EgtjGEu9/UrWHMhro9eZVmenMRqTLPugbE7mZ41gb5x1exUiJc5Tfa3TnVe2VmfhzO2juvNw3ubmvkRIJrpH7HRnfah67nOf+8ZHPOIRt951fdu0Tdv0uZy++Zu/+Wt+5Vd+5X7nnHPOK5fg/WHEQgAr2HFigoFg1r9aEaQjIBwFKJNNCNj6IQ4RkAiFMoJQ0IdJQuSzfZKXoB4xUEc+/AscOSIlN1+/GUFQyNgUnEG5OXF+HCynVlLX1tzNg019lXszU6DnBPWZTlZeubr2nLlyxEH/PoELkvXTDmt7+goYBVL2CsL00wUBQRAyf7B3zlmw0ZZ9yEZ14OQLRsYpwKQ7YQ8FiL5CKS9wREzIlenvBfYaX5Ay54Kr9dh3gap5b+pfPjHXZh320hgFcvkMvq2581Imc470IyfOQ91cPQPzjQo7zT3dbJRPMiKnMxE5ML9IQ0SBTLl6exSmrHWS1Vee7rQFc9zy+mlrztBe2c/2TF7Zfs99r82d9xyw5Xl0T6+66qqdZ9d9tafGs//ujfvkDkVKJsF1xuybmztz2WWXfeyYY4459cADD/w3u65vm7Zpmz7H05c+9rGP/a9nn332mUuw/ZC3HRw+59DXA5ysQM5J+AQiUKcXMYEISWRhBvYZ4CMd8gL8pnZ15eocFNSGFJin4Cw4cELq5qKNnjc95h05IVsTE305Rw6OU+N8yRtH2bj6cZjsQPPSbkyOv4ADOesZaOiYrzE4Yo6Wg9ZObl/l+phTJIMzT7fgqH9BS71PkvIZfPWh63wQTHN2boKQgNAYjRPUtdExP2tiSxAQFGawnzCHvZJ+k5TUp3JjJzcH4wtMgMA5rz5B209znH2yMW3NPLQ+axJInUnBusAtGFp3gTaYE7ng57w8J+ZmXu6CO9F86bBn3p4pc7afwVl3jkGfWQbzY2cSjGSV5c2/DxdraAvpVm7NbLUf2Wwu5HJzrx7ouGv2yx6B/bLHofvW3tPRz/54xrzl5Gfms2bfnJnkfkVKuovufDazbw5sek5f8pKXvM+fUrjzne+8/V+Jt2mbPl/S4x73uFtcdNFFZy5B68OCugDJ8Qv2HC2ywWlwGL7SEKgjIZEU5UkcAlnlSAEoz3pOiIwNMs5p6rEhbwxzLWg1X+QEyLRHLMxTAAHzBTr9foKcjebSnPVnp/nnMM1hzmM9fsQuJKenjWPnPDlnzptDz9Hn4AU/enKYwYFDzxlHStYBHrSzr4+xO1tzEXAKJAVdKGjIm6Ox2JcmMTFGZbg+YrImJfsD29Y5982ZqcsF1OY717wJ5j/RvrBvDwRt9wDR6E4I7vbb3tNpr6Czsa/021O5+4YIsiGws919yKa+BXfnCtXZTK7MRoQhAjFJQ3kEw3jGgYhHxGQTYUmWrexNJAfzaO1zfuYMyFakpLsE9m3uo9zYfIdnyd00V7atvT1Wnvc9e+y7J+5/Z5J9c7AmNv0pgOOOO+4Pfv7nf/4euy5vm7Zpmz4f0lFHHfX9l19++ZsjFwIy5woebgHYJ25fmcjV05vBW2AHQVwAj1DQjXwU3NNRR3jktU1ZeX3YkpvH7BNp0TbnUb35Nk9y/cKmMWYfa4yQISE+EXN+nDGnyBnKgSPlLMtzxJw8Z0y3gB9ysoI3qHO+9RPYCszqxuGo6Qn2m4Jxjtw86Btbf/MXRBE0dq2lwAYFtGT6G8O8zNGYE42pbVNCWLTdUFIC7Nk38zNPgd681SMO1mR91gmtO8x9CAW13lYIfgiJu25P3Hdnba+Nod04zqHzLPjpLyibkz6eH3fLndHfviIlkWHj2M+COhTQ2ZIX/JWnbnrV6c0zC2SRDrAGqLyW97anO5BN9tMjU59zU27OzUk/uT2zV+v7bx+1Gcs+2yf74zzcEXA+c48h23Q9i8tz+oEFf7D4hrcu+VsXX/DWykv7W5fn9o+W8of9a7uzzz77I0972tPOv+c973mLXXe3Tdu0TZ8PyT8rfupTn/rc5dPFxwXj5aH+tEDMiZD57re/9cEBcxKQQ44IRBiqa0sWAWADfOUCiIZ6OrWT1wb61p7uRH3Sr78xtCv7eqc25fo13/oby9rsgUDDMXLWOV6BbgZSqFxwrH0GR5jBs34ggOeke21Nj6MGTrtgPPuvoa2xCsbmzNELEAKKACHIW5vALBdkIyt06OvfWK0vsF+QVjdnSd78bwwhCWwZV0BCpgRI81E3ZxAwIxdQILO+8tD+FTDbC/2dq3N2l517v1kyrqBY/9kXyPV3J9wRfcF9j9x4drpX9hg5oV/wLzdO+Rp05JEAehCRmIhMOL81jK2NTrqVyWtrTsr6pdM8tJlL+24POgfyQGaP2yt9kT/7Y2/c5e5Hd8SZ22u2jG3/vK09//zzr3n+85//wSc/+cmv27dv32FPetKTfvoJT3jCrRf8EBx++OE/dMwxx/zQc57znB86/vjj7/H0pz/9yOUD14sOPvjgY+973/v+p11Xt03btE2fT2l5eL//tNNOe8XiQD8hIHMenDVwsuqCOHIicHO0SEzkJLIhn+ShIA/JIggQKZkEZV2vv7K+2c/OtNHvSmZdmXMDQcd32b39YZceW9bINrncugQczlTw4pA5WEG+oC9gh4L1uj5l++sXCs4zoNe2SX9/mONA49cmEPSpNtITETGunO56HrXZCwFH4NK/oF2/1lr/G4Jpny32C5aCK8KAmMgFOG9SwFsJwT9C7d6qJ9PuHAVLe4sEKrOl3fm7Iz5pg0/02jr3TeREANXOrjvj+XCnukfuma8TyN0nd8ka7Jd+wfoK/smsW4Cf9fZikor6qUdKIhpgDZGTyIc+U2ctm/bWOnLzmQTEPtgj+xnIm7M5OAdnoN45O+PuXGftLD23yMjpp5/+oWc84xm/u5CP8w844IDH/fRP//StFnd1Q/7s/N/+7u/+7q+9yU1u8uW79W3apm36fEyPfvSj73TJJZf8H2QkAhA56U0Kx10gj5zItZVP0hAiFhB5YCdMGZ3ydV/lTbYm8fBWp3rzlQsOBZ3e/DTfSJbgpBwh4VA5Yg6Y4+RAJ7moXD2ZvCBeeeqnO/Ughx2mzuyTbOqt68F4m+RhU78pC5M4BLbtCVKijKgI4JGbbNX3hiD97LMZJokCY4Gg2Cf2gmHBXhAtoJI7x+atrwAq8AqIzt096C6rIxIF3jU5IWOz/vrOZwUJ7k2j++pZ8kaqeZlj86wcCZlkRLl1GGu+yZhyc+3NSIiUTGICtdGfsuaSzdB45hMhAWVEpHNQtl/ta2/itHUn7H+66dkb//T/RS960TXHHHPMhw8//PA379u372kHHnjg7W5729v+i8VFfem1nmqbtmmbvmjS7W53uy9/9rOf/YwlkH+Ic+VIOVjONmcdCaittwyTlEQaJrlQjkSAOmIQaUAo5KC9ev0qh2ykGxlRLhAoT33y3paQRa6swadrr42BI81Zc7ocqCC4JiUC53S0a+yvfS2vrk9INpH+DPzJ1/WJvdqmfGLOY2KShymb9dl/Eo2J2b6pbT0H9bXOJjR/+4PIdGbltSWDCE6f9MG5F6gFfjL3ABkpAAeBNeIg0CO0IBh7k+LNjjcF7hbyQoftiMga2VqTEmXEYBIMdTkCHSmBCEe61ddt8vqqZxOaT2M0j0hJeyJHROzLJCfWzo/IvaGS7HdkxrzsDd+yfCC65sQTT/zkwQcf/P6HPexhv3nve9/7hB/+4R/+wcUtbd94bNM2fbGnxz72sf9lcRJXLEH7k4hDbxNAEBfUfaoR6NVDpAR6oxEpmOQAIh/JIxSgjFQgEdXrlw2yqRfhCBETOuZhPnNcdWSEQ+x1v4DBgXLOHDHHycmuCUnB7cZgBsGQnYLpJtvJQJ9N8lmvvGmsTZg219gr4K/lYU0a1uRhtl9f2/7G2TSPTTLrm29a2oe5H7MtciKozlyAFUirz7bZ7r4gDgJ5pEEQV1eGSSYiIAX/6mFTO0QSlKdd97Z8jUlIwD1Xpz/bKs95zjms35RMYhIibvQ9V8ayt87VXtNhh9xziJCcdtppnzzyyCP/+MADD7zox3/8xx/9H//jf0RIvvZaj7RN27RN2/T//D9/4+STT374EtDfK3hzHhET5ENg98fLBP+ICDnQVUcG6EHkY5IKOeIQeUBAqkdQJkmRT9QeIanvhDHMozkqm6N1WFdf1XCQnDAHzOn2yY+D5UgLYhMFQqhePoNjOgIfzEAY6gvJ1nWYc0lntqs31qZx9kL9pj3lgntrSa/6JqwJxv501vVNmP0mzKO5zPKsgzmvMddujwRNqDxJR0gmdz8E11kvUEdQCuL7IxbaIjLprfUjHZGECTJkQntIXtv6LQpETuo7bSjPMbPZ3JqzdbYPE+2TPdBX2TnY64gfPfPyLF5wwQXXPOtZz/rQIx7xiMt+7Md+7MH/8l/+y29d/M/265pt2qZt+otp+fRy+yuvvPJt3igI8AI5RD6QAW9NkA1BvzZ1BCASApOQTNLRWw1Yv+lIR5lMOVLC1mzTT72xg3n1NQ34/tqrdK/UvT7mhDldTpbDREQKUAUw+Qx0BbtZrl5egASy7BQM98L+dNZEY5YnsrGX7rRT3tzTAfW1PNl6jfvD1F8Tjdo2kZBka3mYdtdy85zzn1ivEexD5MQdmHAvJiYRka9JCQjKa4IRIiIz4K9BDmzIEYTkkQ51NubbDXlld1vwR7rl6skmOVn3hdlW3+Zm/tYXgbcfk5BAJMXe+vrGXttjOmz4mtSze/bZZ3/8qU996h/f7W53e8E3fuM3+lczX3Kt99mmbdqmbdqQ9u3b9x0XXXTRlQL6DPKgjBD0dU5tcuRgkpLAEUUkIhMRkcpTFhGJgFSf9uhNmfGRI3PuNzG+pkFEfE3j+35OWfAo6MgL1lAw2xTU9gf6a5Cvg2BIXpvc+MnW5TXWepvk+wOdveakLMgnq896fWtSEPYiExPp7I+ATHljNrcpay6zDq1rYq57rg3W5KRAGwrCMMlJgTr0piQU1EPEAyGQr9uhfnRAefaBiETySSrcc6QiTFlf44TsREayMfs2rvVNEhY5mXtkD/un7va5vbQGHwz8C6XnP//57z7kkENO/dEf+ZF7L+7mX1/rdbZpm7Zpm/aTbn3rW3/FqaeeeuIS5Hf+6XCBX9BHQpACDqa3FJGSSEKEQU4XIhP9qxhARGYdIiKRkWw11hzH3Hw1g4D4WqZ/GhoR4VB79SygcJAzGK3Bke4vqK1xQ/T2khtvXefUK6+hbZMcNrWRJZ/lMMeG5rhX26aAnyxiEGm4PkzSMUlJ9mB/Y+qz1lnXZ5/Q2tsPQXO9R1CgnRB0IycCcuRkTUoEcEFYGSIV5Xth3R7ZCOpThjCkq4xkRCoiIZGPSEZI7hmpXt5Y1SMmrQlp6pmKnNgT7frYS3+Irz21x/S9KfEsn3jiie++733ve9Q3fMM3/PNdd7NN27RN23SD0t8+/vjjj14cySeQEWQACUBKfJWDFEQ21oSB84lUTDLSG5EISPWQvTURMW4wvvmAr2bm1zJ9yuSoBQlBpMCzDrIz50BneyiY7VW/odg0zjoQTnn5WsdaYC0P9VlD2wzAyWY/Y855huYFM+CnHzYRi2T7w1pv9l+jsZQnMbmhmGtrT0J7UT0SAmuCIghPMjIhAEcq3EV3svrM94L2SQaC+iQkgARkT71+ctAeuagu98YkQiJH4j1D5I0Bc06VIyWtN4KmzLY1+9sw9njuF3s+vJx55pnve9jDHvb0m9zkJl+/62e2aZu2aZtucPqypz/96Y9eCMQHvI2IFHAuERPkwo9gEQkkYk1MAsKBeCAdE5GX+iEhbEdCkA9/4MrrX3PwY1VvQ7wZiYxwkhwjByiwlBdM14Fp1mEdgKcsneTpwOxXPvXXOuTKza1yQXHKJtZBU57d5Gtsai/gTlmga/zKE+R7oXZrQxL2IhaTeKyxV/vaRmO0x1Mv2VpnjTlnufW2L9XdnwiJgDqJyZS7dwVoeaQ4rAN6iGgI1FNvEgIB3t1ey8lCZKPybIuQbALyEWbd84SkTBvsNgcy5bnu3phYe32cCdLYvkbiPLPnnXfepx7/+Mdf+u3f/u3fsutjtmmbtmmbblw69NBDb3fllVfu/LG1iAny0JsQX+WAcm845BOToPT2IwLS2w+/BUFAAiIS+eDsOMYcOGfOMUZGZvAs+FSeKGDVHgpIMGVTB7Kjbfapnl7ldGoPs19lyJEXAJXJ1WubyMasl6+RztTbqyxvrq1pE9JJrz0O7Vf1NdmIWIQpW5enrcavvbaJdNZ1c12veYKs/RdQIyZruHsFZHfRnVR2P8FdnaRjjQK9fJNsYhKQkNyzMclFbfJkgR7i0ZuS6j1jdNTTDWw1B+uJiMmhdXvrQh8psdf2yV7aJzZ8oHnuc5/77rvc5S4P3nUv27RN27RNNz496lGP+q7LL7/89YgJItHvSJAMZMRbEG9NvBEhSwd649E/MUZCvO3wPXN/N0R5/u2QnCFHF/nIwc1AIsDMQLTGDEoFueQzQBVYq6/bpv7Um/U11gGPbNZnUKwcCoprMqKeTF7AnH2mPqzHy0b2YS99c57rbh8m1rrrfW/v1/kae8kjHlBdvh5j9ldufhPm2jnM9a7Lc49CBCW4k1BQDohIJCMgCWuZ4B7piEQkl6/bJjGY8MzIPS8RikhF7T1PldOBSUKmPJlx13MxR89lZKyy9t5m2qO5l70tufTSS6953OMe96vf+q3f+h923cs2bdM2bdONT4985CP//eJQXo9ceMsRKYmQBCTFWxTEpN9/ePPh9x+cUv9El8PkyDjynBv4VCUIyDmynFsBR1ApCAk0BaNkEzOQ1m8dtApS8onaClZTdway2WcT0pt9ctRQvbYwA+AMjrUXKAXGtU71xmjs6tom0StvbRPWYO2zvAmtd8rmXncmneMmTJ2pO0lJSBcab8qmfA3ztB57Uj73Z71Xa9jf3hK4p93j3oxELCIXkYrqtU29NeoTGQiRkYA8rN9uqPeDb3V6M490aIfk2QmNAeu5WOskY+0BPcTEc05mv+yjPdPPh5JTTjnlw3e+852PW9zKV17rXbZpm7bpM0p3utOdvuK+973vTf3Pu7uiL6q0b9++73zpS1/6em88+lrGb0ouvvjiay6//PKdNyUICdlFF1208xccfTLqj69xSByW3FsUBIfzzAFzhHLOjbOfxIRjE1DWwUZ9BqsZtKbOxOxfgCqoFljJklfeVJ/yvaC9wBfWgQ7W7ZNsFCD3CpZ0IygTte1PJ5uNvdeaks3927SfsJZPzLPYC53h/rA+501jbJLL55qsee7Bel/l9m3unXJ3dBO5nm88yitXnwRm3d4zMZGOMqKQXiSiH60iGJGMytr73Uh1iJhMG2sdYzWuMee8rdW6Pady0NczHjHpviqzxx88/vGPf+0tb3nLW++6lm3apm26sennfu7nvvKMM864wytf+crjlsD70gsvvPDExzzmMT9/i1vc4tt3Vb4o0uMe97jv9FUOQoGYIBv+t8/l088OMfGGxJsUpIRs2bMdvOQlL/FDtx2Sgrh4w0L/iiuu2LHjNyWcWH95lQPt/6bh5DjFHFyBscAD6yA261O34BQKTqHArFwQlhewlEP1+ihnI536T73a5QXD7M86Rz7rs72gOXUKlkEbmcA5g2lIRq95ZUt5rmG9X9W1J68++039zmDTOazbN2HqVb4hxGTOd4J8zrc9gPZuDfs2CbM7WR4h2URKqicLtVWeBKTyfFMh9zyEno/Iw7oNIhfIRsQkGRLiOZtyZVDOttz47Jln66w898N62EVMPMsIW3dW2XiLL/jQ/e9//6ctLuWG/I/A27RN27ROP/MzP/PV/+t//a9fWR7Wt3zkIx/Z+V+nFsf28csuu+xP7na3u537T//pP/2i+Y60NyacDhKCYLzwhS/0J6SvWeQ7b0HIEY5ISG9H+qErEtIPXn0VpN3XOhxjvzPJueYMOTuOj3PbK9itMQPQ/oITFEgLTAWr2qcM0iuIz/bqUz4DvnzKJmovt95JIiIV5LVVTy/ZDKTJNoFeYynLjT/3pf1qfcnLg/rE7Ht92HSGYX86ta3HWs9rlsE6NqG9aD8m2jN7KshObCIliIT6Wr4JEZNJMCYxCZGKdDw3oJyuPEz9dAMCAbWnr232A2W2JzEJnk17MomJ51wfcvtq/7T58PGCF7zg7T/5kz95l123sk3btE03Nh188MG3feMb3/jbO/8N5kge0vvd735/8m//7b+9167qF3w6+uij//1COl6PfABi4f+2OOuss3ZISj9s9eNYDksA8Kt8AURQKGhw+n3K4tSVBQTOS1legC5QFlAKMOywu/7UXHlT0KpvyN4MVI0zoa88nWCOId3mHZKtYV2zHKbdSSCuD+vguQlTxz5PeWPPeQd7NNumjtxcq6/3tTNIFpLPevk8w1mevzFJvu4/x16XJ+Y6mn/73lm0X+t9c2/XwVnQDRGQSUQiHtWVC/S1RQ7K00k2UbtyRIIsRCq09QYkmXy+Gcl+/eojB23q2s11rtXzi5DYF7l2HzR+Y/EB1mnf2lttPogsH2R+7ba3ve0td93KNm3TNt3YdNJJJ91tcTx/goz464X+rwd/WtlDetBBB73v5je/+X12Vb/g02mnnfYfrr766jdMYuKHrsrISG88OKGSP0Xdn6MGZXsoyCAtoCzQzK9gCkAzEIUC0ZSph9oFIOX9YVOgWiOddeAqmJPNfF3O/rqvOhT0IJ2CYPIbA/02Yd0+y3Mtza35J1+3zz3R1j7ttcezPDH1KoMzXJ/9+rynjU3liSk3X+uw962nerLKYe5XpHoTQYmIRDj2h3T4kwhCJAHYqlyfyvQ2EQ/tZL0RAXrpRDgm+chG46c7Zca0vtYpR0bsg/0AOn7s7i2pediz9tta+IynPOUpr/vBH/zB7b/G2aZt+kzTJZdccsDyUL1HUBVQQXDlHE888cQPLA/Yoxa1v3Gt9hd2Ov3003/yla985VsREZ98OCBEhHNFSnynzGEhGvYLkQP7NXN/CRLsJWJSPskKbCInBSTYFKigADSDJZBPJKe3P0wb6gVjwQvSKUDP9mTprrEOfmQRiILhDUEBcy9s0mO/tjmnOf8592T09W1t6/1Zy/aHeV6wPqN5ppWnbPZZl9dzqQ6tpXwTOpNQ8IUC8iZESiCSIofIRZiyCEjEo3JkYw2kIXIxiQTZJCbzdyTJ0wHtkZcQOWns5mMtEZPWay96a2I9/QFG/cnsMbDhN2WHHnro67/7u7/75rtuZZu2aZtuTNq3b9/XLg/TiUsw/cgMtMrSQlo+8TM/8zPP//Iv//Kb7Hb5Qk5fdtZZZx181VVX/Vn/osY/AeakOB3ODTkRtOZeTfS2BJIpR1QiJyEyEjEpGIFyhCRZWAelWV6jtpznxLrPWrfgJU8+ZfJkM/gX6MgK8hBhmEhnE7TXt8AwMe3SV67fJhsw5yhv/lM+9aB9gdmuvt67NbR1ZmGe5ZqAqG/qM5Hd9VjWUj4x1zJhHe1Te1UQdu8L0jBJySQjckFcDmsCEjGZsokIwiQM8kksap9EIzJSOeJBFmHJZnVt1eWTmIC6vDVFSuxLe2MtfsjuQwsbSJx9tM/6ISZHHnnklphs0zZ9hulLLr300l9aAuIfICGCrcDap37Jp4Kf+7mfu/rrv/7rv2O3zxdsWkjaP77wwgtPf9WrXvVJpISD4oyQAzlnxAEiEOu3JXPfJhFRrxwx0T9SApGPSUKUQfv1EZOJAhcnOcvaClIT6/5TXnlTMAuC2awDnQJdsoLeJv11u3yCDASATXJlbbPvJrvrucNcV6ht7sNs621C48z9C+1d9c4C1DvDsK7Xp3xT+0TjhbmeidYW2sPQXkZM+jpDHvlANDwbAjRESCIgaxT45ZXJJ9mYxESZLIIx2yfZmCRj6sy+2fKmMz2YNujM9YC1tPaIhxxR0c4X+PCif+2gzb/k88bkO77jO7bEZJu26cam5eH5xuWhvHRNSoLk4fyVX/mVt93iFrf4id1uX7DpaU972t2uuOKK/+NrHM4KKZAQCo7LJyGOSH0TMYmUQG9G1vVIyfprnIhJxCMysiYlm4JTAbB8jSkvcIUpK3it62vkhKFgVvCfbbXPPgXAiSkvMFYOBUtQDo07dSfWeqG1VF/Pr/b2QVv2BKcCFpn29rEy1L86rM+vvZ7nucYm/bWOsYK5rusTc83y1jXL9tk6JzGJgKwD+PqNyCQfcs8SkEcC5J4lZAFp6I1HpGGSiMr6RCgiFfrN/lBb0Dbtlydrbs2/eVuX9XbW7Yl2X+VETMidgb3Tx7/UQ0xufvObb39jsk3bdGPTEoB/YgmSvy/47kVMBMZnPvOZH/ju7/7uRy9dvmB/Z3KnO93pG0899dTzr7766k/6+kYgkOwDQuATkh/Bclj2ahKTgLAgHREQ5CNCkgwq29s1jBshWZery9eBiaygdWMgcM3y/rAOcDOwzWC3bp91unsh5x9mveAoD4IEnU39Jthez7N5NfZ6blNfm/UrN5a5KJNpa//otp+bkO4a+tW3M12XJ5IDm2uw1dzle8Ea26P2qzVGTCIkyrAmI+XzjUjtyQABiFx4nvoryf12S5DXRld5IjICERBALrJTTj+5POJCPvvCtN0czbs1WYe71t2yJ2Tm7wOM/uTOxH7aJx9gjjrqqNf/8A//8PaNyTZt041JBx988FcvD9JxSzD9SAF4jeTnnHPOR+94xzsevnT7kmt7f8GlLzn22GN/6fLLL3+nvz3C8SAaErLx7sXx+HTkO2WOPhI3SYn6fCsCvS0h8zZktsH86mZNTCIglQtCkZJ1gJpygam29JJvwqY265zliYLaur6WCXbVQX1/KBDa/wLhDIjK67YISjqwF3GRG6dyaO7r+aQrb/702W5s9fUas7feu1nXLp9nU9v6PJxj5alffeYwx2jOc52h9WmrbM/WaK/b/wL3RMREXkBPFiaxiEBUjkCQbXozUj5JBURAgnrILqRbOUSWwHytpXXK7Ulon+wHMoWYsNfe2nv75Wvgpz/96b/1Az/wA7fZ9S/btE3bdAPS33jzm998nyVovrVP/5GRNaRF92OPeMQjjlr6fem13b+w0r59+/75BRdccM5VV12189sSTr63HxwSB+YtCseFTCAic8/okvX1TCSkNybJIyYRlcjIJCJrrNvXZEN9EwFZywtaYZNsouC2RgEtZ7xuC3Rgk2wT2BMIBAh/oMp+y/sULBcMqhd0Cljqys5KvWBY0FGOrBhHcCnIqmuL1MjprQO1ttnHfZDXTp/OtGFda2TXuuf+zT2cZ9CZzL1cY/Zfj9Pc2ueJ2S5vD+Y6CtIREPX2Vh3ab+X2e8qhswjOK7LQGUccIiPKZOrpTeizBnl2Z5/sZBeah9wcrdH6wPrtSbn9s7/2ij0fYow3z4mee/q85z3vvT/2Yz/2y4t7+bJrvcw2bdM27Tddeuml/2EJclcsQXWJr9d+JVGQXUNaHrZPHnvssWd+y7d8yz/dNfEFlU477bQ7XnnllW/xQ1+OCQHgkAVHMn/hkRPjmJAKb0EiI70VmW9GIiZhEpa93pQoRyYiIPJIyV7EZKI2DjJZQW1TvfIm5GxzuPSV7UEOeh0QQzowg+C6bYJDFwy8IvefJPq/RpYz2fn6TADwfxapg7aXv/zlOz8y1D5BBvSDV+v9VV5vvkAZ+ifh4O/UOHPof4M2HwQp0KGrn/6IrPshz45ydfnaLrDFtgAnWAqM6+AfSSg4QnupPElExEKZHW0F2amjb3l2gD7oW395Qbq5hcjGmpTIrUV5InlQt+65x5GKSESkJJn2NTmtHtbtsy1iAmxXBuSkvDl3BmCvuuf2j57zNV5tnhNlY5155pkfv+c97/mMxb1s/yT9Nm3T9aVnPvOZ/2J5qJ67BNY/QzrWRGS+CejNACxk5h13vetdH/U1X/M1X7Fr6gsiHXPMMf/8sssu8y9xPsKhCJKcEoeTQ+awBBcBRTuigZhMTPIRAZlkZJbXb0Em+ZjEI3ISZltkYUI7Oecpvz5EKnKqm8rVk20iF2Qc8lpONpG8ADoDJZlgZZ/9eNBr8oiEsj9ahbAgJP47AOTkVVe/akeOePirvOT+fyJYznQnp0fef7ZY+9TJXv9zNFsRHfVJiOj6f5IuvPDCHXtsyNn3Hz36bwuALPlsb06N25jIlLUgUNZrTdBXiMhPhCZSI9BCgdc9FfQFTSg429cCbHtv35UnAZFHQCIkMAlJpGSSjLAmIMprmOMkHOZtLZG01gLqrVHZMwnJqwN9eQRn2p/2GlvePoXmrWyu7YM9ckfnvSYzlvtq3Z6Bng9ty9l+/KCDDjp2cTF/51pPs03btE17psXx/eISIN+FlERC5IJrn/qVIyTaJQ/ooYce+rvf+73fe/ddU5/36Zu/+Zv/1hIgHrYEwnf6NMspcy4Ign1o/ciENp9+OTQEwx4hbhGT3o5EQDZhEpT5pmSSj0kyyidqjyhUD2QQmZikIp0py6FO3dr2QmRCDjnrdZ4zTzblfVLPjrJgwNn35gE4fpiy+dYj4iKgIzRQUC/Q19YblMqIR29UlNPXLleffeggFcgIUhG5AHKkCYFRV4aIDZmysRq/uUEExD10z5oH/UiatzTzbUz1SVgE34I4W3SUPb/teQQlYgKREIiAKNeWDATiNfmY9YJ7sokIwxprciEnj1RUn/3JwtTbJJN7duurDL0lab7mb31grZ779sv9jZi7t+w6F/3Ie76UlzP7+JFHHvm8xc18Uf4v7du0TTc4nX766d+wBJ0XLwF1h230VkRwLFB6sAqeAm7ERVo+SX7qwAMPvOTrvu7rvnPX5Odt+omf+Im/tTj3Axbn/ducOyfE4SAXUsQscmI/cmwCd1/n9BuSG0JM5j4rT/RGJERUJhmZiEDMMtLAKW4iG9WnXHmN+m6ST+ScA3KxlnPmtZFHSmb7hDMQZAXT0CfpGXwjKtoFdEG8r1UiMoKyvjM46UumXHAqKBWgBBnliYJY5w9sNp/GaYzGNmdQT0Znjl+gVbYn7oazMRd9rIUN9s0NSWhO7GhjNztyWM9FX6TEPhdsIyq9JQkFZjBe7TNgR0CSK4f2sb1Nbt7tX2tvP6A9NOdNe5tOssq1TdQ+0R5VN4eJ5romYvaqe+yOR6TZc+f0Je/ZddeXeX3q5JNPfsMP/MAP3G7X5WzTNm3TOh1xxBFftzxwRy7B9N0Cb4TDQ8TxREJAuWCCuJBJgu5JJ530Zz/6oz96zGLy8/YrnZvd7GZ/e/n0e5/F6Sz+47d2HI+AwCFZc/sAEROkgzPmvJAB9fnbkvk2JLA563uRkP1hEo8Jcs5wLwKhvO4z29LtnKHy2o689qA+SYZ6euqRjRw6TP2QjlyAE2iRjIiH4CSYyAWcAptz8/VGbxbk9PUTzOmzFYkBQUSffhNS0Ibs1k8ejEunMr2Cn7IA5V4U4CI0gpx2shnUC9TrNw32oP2my+a01Sd3ecFTnt0p18eczdP82Pecp68cMakfmXJExJjZlgM7zdv8lLVPWfOtLFdPZj/Myf6ZY0QhzDPofJSdF7k1dSYTyaHzZM9YxqyuPXljgrm2nrlee2Tfu6s9C/Qij/bN2XnOtNvPyy677GP3v//9vTX5Yvir2du0TTcuPeABD/inyyfLI5cA+s5JSnzS99AJqAXgGYg9aHSSSR7wQw455Pf+23/7b/deTH/e/eL85je/+U1OPfXU+y6B6Tc5OQ4EEUPAOGSOc+5H0C5gcEj2xr70xmSSj96IhCnrLcgmYhIBmfUQsXAeOb/q5gSVIwjJ9occbKSB4539a6+cjjujrG3W90JjhOzqy6FnQxDg6H11EZFwRgWmAk7BRUBASKCvQsi06cMWGaLDJh2oHJFBVPQDY5KDcvOoPWKjbG5hBjgBD5oHWYRFucAbQZq58RrbGAXjGZibJ/3sl9sfY9Nlh655GN9dh8hHRMTekwu0ZMoFZWRCXtnzEVqTsjwkr1w9cmJ+naPc/JRBeRMhCepTtz2emPbYbw6NO5GutuY412sf7FH75D73jKjr48zYIfPBQ7t9dEZHHnnkr93qVrf6L7vu5ws63fKWt/y7/+gf/aO/txS/KP5ftW36zNOX/sIv/MIPXnrppacsAXLnfw8WcHsLUgAs8Cav3JuAGaSlxdF/6qCDDnrT93zP99x1GePzhpw85CEPucVpp532jCUovYWT42ysU7I2axWwkYk1MQG6yEhf44A9ot/bkklKQm9JJimx75OERDYmGZnlyER6nGCyiMMEWTqVq89+IaKwJhLV5REIUK7PxNQF5VB7/bIjdxaCgMCDOAi6zojDL/AVWAQZuSAk8Pa7DQREf/oz+Mygpb1gF6mA2W5M/Qp+5dlLZj4FvBnU+sStjU1jyY3TmvRXN9567HQntMmtNzLVvN68yCZZ0R5ZIzMmXXNCOiIls9yc5VBglpMrwyQh1jfLIVly+7NG+9ja12Xrbc3mX11b604/PXl17Z0X7DUPtmqf82697Vmkzd3tGXOn3Vtj2nf32PPseVJm5yUvecmf3P3ud//FXRf0BZt+6Zd+6fv37dt37GMf+9hnLzHn/gsZu+lu0zZt06elv3Hve9/7jqeeeuqrlkD2McG3YBsBEUgF1imrDAKwNwJTnh0//Lvf/e73a7e4xS3usoz1OUtOvuEbvuHv/Of//J//2RFHHHHbxXmctTiMP+OEOA7riahVbn3WK08mJY+U9DWOfZyIkEwyAuuvciIeypGPiAfsRUxmHjjDSUjW9am3Br1JKGa+Jhr2DZQjGfUP2vuUCfVVrv8anL4gyMkXUDl7dcFQEClgCBYFTkHFm4F+zIrU6COQFHjlUD+YgUjgMx4Iauyaa33meI0P5hW0kxXYlc0NYejrJj9+9YNY9QjKOlCyny12zbMgbG76IR72iB1zFpS1TwJjT+hFYthgNyISmmvBd+7VxFw/2Ddzm2gv2lewJvvQ+pQjA61LDtY2662p9ZHpp1xdbs2QPBgnGNscm5PcXJvTXIc26w3ti3vqrnuOuvNk7JijfmQ9v/os9/IjhxxyyFMWV/S3rvVIX3jpwAMPvMnRRx/9XF9dLR8SPnXiiSf+4fIh8Gm3uc1t/vWuyjZt00760nvd6153fMELXvDqJSDsRNaIRSRjU30TCsYTksDsn0EedNBBr77lLW/5fbvjfk6l5cH4lwcccMDjnvvc51647MObFxLxYc5C0Jlri5hYU/IJKd0ISaQEelsyScl8U4J4RE6UJyb5gHU9TFIRychBTmJQWT71K6c/+wDyMRGZUE6nenk2pj5ESAp+nHd1+axPCIACSj9kjZgIDto6uwm2BEr6/QsaQcKa7WNrNs/KAo1gIiAZQ4BHaAQp86dnTewbtyA2gzQbBXV1c7OGZOqNI+Cy758E9y9zjGu8GRj1ay/0zyb75iDACsbWyp6czBhAhy0ye4AUGcf4xmnejZHtMNcH9rW6sjEqz0DOtrw5KM9gr2zerTWCAZGICNUkGPTIzF+uDhER5fpmM1n97UVjzTl2ps2xec81gnL3rmeh58ldItPe/N3HnnV6i81PnX/++a+8053u9Hn/Dwb2SgsJ+aYrrrjiSj5Ucl4vfvGL33vYYYe9aFn3LXfVtumLPS0M9gdOO+20q5eH57p/fbMXZgBet0kCryDr0k0dSZC+8sorP7pcwOf9+I//+LfsDv85ke585zt/6/JJ5VnnnHPOnyIAiAQnw5m0lgiJ9UQ4Wt/E1KPjLVKEZJKSSUzm2xEBMhISyZgydXLldDg+0JYjBI7RGmqLGISCcE60fqAtZxroQKSivhwshyuf/dKD6gU5uupyjpys4BqRmPLaKgsEgkmf8gtGgqO2AkzBp0/C6hEMxKSvdfSfwcYYbAlC+tPx5oEeuXNzD5yj/WotBec5f/Kp017P85plfYznb6SYozUWYM0nu3I2s1vZHFqzcsHU3AMiAgID+8ZLRle/1gKRKDkkt9f2TJ5+QZwdmOWIiTyod17mHEmoXL2APklUsvbHume58y8nN053IZm8+2Isc7WO5l25tcq7k+1VezPPpufBuTp3bfpGNsn74KF9IZDvO+644w679a1v/QX1N6BKj3zkI7/p4osvfqV183f2yzlecMEFH3n0ox/93Jve9Kb/ZFd1m75Y08JQb3reeee9YAluO1/frIMsCLIccMEW9iIonDTnKp/6kP3l4X7PpZdeeu7RRx/9hJ/92Z991G1uc5sHftVXfdW3707pry39u3/37756ISQ/ddBBBz3+5JNPvnBxRu83R+SBc/XgrNe3XhNMHfsUaam8fksSIiURk/mGBNlYk4/q8gKY+jqwVQ85RSiARSgiG+VBn6kTpjxdZU6Yk2Z76gOZdlDmiOhWn3mOPn1lIF/DGQkg3gQIrIKVoDIDpmAhVzeucsFFUBDQ/P0RbyYQAMRj/phUsEZg6JDpa83Oy96bRwHT2AXWgleBqqDV3K3JWdifyAS7nbE6O30F442H+bCrDx3n6az1cWc6d3bM05ysu3k2twKyYCA4Wlc/fCWzJ/Sav9y4bM0ALE8mb83GhsiHfLap19acypEDOUQQtNVufmESk2SToChPQrK2Wzmko2y8OVdlawjWAq1/nrGz7aydY8TEuTkbZ+S+W795uufOyBnK2bziiive8su//Mv3XNzUF9wPQ3/xF3/x5meeeebr7Id9sX575/xOPPHEd931rnd9yKK2/UHsF2s68MADv35xyE9eAuLOD11nsA2TlKxR+9St3FuCKRPAS4vNTy4P4EfOOuusjxx++OHvXwjK+be85S1vvUzrb187u7/a9OM//uP/8UEPetBTl08mv7c4/48sxGFncpy8B8Xcpea+XkNkpLx1Rkpaf/malIDgFinJKUVMlCESIq+8xiZ5ASqnGDhKTlFbjoFu7eS1raFf5alHzhnLIVIB1Wdbzju5cnU5h55jr015Dc5MACm4gsAicKyDZXXlgotgIzgIyP0gVo7kcJLszTckzqXztOfmYPyCl7FnEJ3BLjLAlrx2gYmO8RoXCrrmgBwhRv21V3J9ZiBVzm79lM3bPK3bHGdQheZqXmAv5PbGfrVnoNw+gjNKpj37a/IBZHSU2yNlY7cH63WEbLRf5hjxaL9Ca4hk0Zv22VMO1bVB82oNlSesUZty+9CdnPcYPB89V5HPyvTZty+ewZ57fd74pjd96qTnPOfq5YPTjy/u6gvqP0NdCNedzj777HdMX2Gv7KXfVD3xiU98zX/9r//1f+yqb9MXUzrssMP+8fIp6YglIO/8k2ABdpKIgi1HLNhO+QSdiXVbpIb9gjjM5EKee+65H1vm9Pp73vOeh93+9rf/7mWKf1UP45cuY/zMIx7xiFcsD8cHOAIJUeAcvLUw5znXiU1y+gEpEbi8IVm/JYmETJCZQ4Qi56Qsn22RB5iyyuYfpu6URSRgEoyJqaPOiUZoKgM94FQm2eBwZx3qnxOSN8bsM/N1eQ33RmCJlIBgwV5kjX3j0WdLEBVYCtgFWna8NRD8/SjWWwqkRNCyb87VPXaO7c9cd7bmGAJOwWxdDsamK0BFEqAgr10fQTbiZF69ISr4ypEZcsHZHMzbvhunoG498vmmJLxxATm75tIcW0toz5TLzb9gXUAvyMtbT/UQMTDnCAJZREGZXvOXWyvo09qDejI5m605+7XXP53GM8eJ1hWsg6y9cObBPXAf3I+ej9B9V57Pgz49p543cmt+5Ste8bGjjjrqVbe61a1+evFbXyj/ud+XLMTksZdddtmH7EO+AJTt9wtf+MKP3vve9z7xK77iK75mt882fTGkY4899uuWB+zIxdle96fm16SiICuvTb7Wq++Ub9LbC/pLyh745VJ+8NBDD73yfve73wPucpe7/Idlup+N/9TqS3/qp37q6x/2sIf956OPPvqBZ5111usWR/Qpc7S+gjoStol4kG2Sg/762atIySZiMt+MgHJf3QiixpcjIhGJSUzUIwOcWI5sgmySi8qgLYcIHAEHWD2n2RiVs5VO+tWBremU5VAbzD7TeQf1nDtnnw3IdnmIUAimAqs3C7/9W9f+aNJdKoA2p/obr320vvZWYBL4kRO5oOWcJOfvPNPVV762bTzjCyyCV0FNEDMnKKCH5kmvgF3go68uiCIdYJ3ICWJBrt0+VHaPzNXdsVa2m4dyewyNWX95gVzbnK98zr31tM7Kv7s7/53yKrjLjTdhTKjuHCZZSEe5tkks5OqTqNU/nbWs/rU3fnNp3NbR3NsTefvRHtlPe9vd7tnr3svnc9kzSX/HxrKn7pDxne/rFlx88cWffMITnvDa7/me77kTP3atO/v8TQvJ+qrHPe5xJ1555ZWfsH5rb7/shXvlK9UjjzzyTT/4gz+4fWvyxZLOOeecf7NchCcvAfXT/v+bIFgLtIKmQJssvfLIx7q+hrb9IZ2SAL44mE8tD+Q7n/e85119yJJ+9md/9j8tU7/RBOX2t7/9TZ74xCf+1GLn4AsvvPDU5RPnry1B8p3LunYGRAoEGk7cOtZ7AWTSbDNnhETZHiEekZGIiXVApGRNTOyvwLEmI4CIeGiVtQMZZ5ZjK7DSydElhx709IGME4gobCINyZSnjWxOnfTkHGrI0UCOZ+omSy6vb449ufpeEAw48T75C9oCigDCwTVG9oK12g/7V3Cgj+D4qgQp8ZsOtpyN8zL3xlVu/5o3e86CjK05Fsx9bPx5dubBrnZnbdyIK5m1WpcAJgDPtyeICpi/sfXR3/iTgBRsIwqgLFhH7gRq9skKwsZmF2YgVlfOVsH7LcP+X2hbYA4TkYJgnmAOSANZZI+czBwjIs0ZrCNyIq8eAQmRlEDGtrmoN4fmZN7mYB2tpf1Rth/uhrswz70z7c7M8wd7qJ/z79zYcp7e2jnjxXd96tGPfvRrbnGLW3hz8nn9tc6d7nSnrzvmmGPO9ay6/z0/9sweuav2fYlTf7Z8kDzu277t2752t+s2fYGmv7sE+zsuTu/sJaj+qWA7A22BV3AVRJGT2mdQXgdv9TDlEY7yvfTWmImDXhzGBxYn/KsXXHDBkxeC8TPLZf3m7/u+7/vKm93sZl/xXd/1XV+pfI973OPL73CHO/zD5ZPFd59wwgl3Peuss372/PPPv8/yUB+7OI3fXhzAh5f1XPtv05ZkfYI9ojDXDpWbq7RpzogJUmKfIiXzzYigAsoTkZKCDkcEHtKIhnUXtNZ1ji2nln5yIKt96nKGBWgOQF45qBfIpzwHW1uOZNpLDulNbGpLVsCf8rVOn0ZhBkhODDHhyOXqBY2CMv3smGv7Yq+ATPARvPRTZ19QY5dce4FIm3JBXVCbgRIKbvpCesrkQMZuAa/gZ57OHMzP/rcH9Dh1xMRXTnIBLFJhf8x/DefEhnbzZ6s9NAdrRXL6mmiumV5rrgydgzmD+beG1lWePJAjAX8By75Ubp+mrj0zN/ONdMx9n+VAf+bOYdoCZTJjGdMc5Y1bW2uxF8EezPvp3vZcODtw53oGOxO6zqQPOXxSd5PcWOZq3CuuuOJT+/bt+9WFnNxh159/XiZvrk888cSL7Jv9sG9zT6zbfrqDxx9//G/c/e53/5z80xLb9JdMAvaxxx572+WBPHwJjL++BOKdAL0Otn3yF2gjEzDLBevqUzbb5PWTb7KR7sTUXadlbh9egvDbFwdx+eJITl+c0qmLE93BEpBOWdb3ouVCv3p5sP9oCfjvWQjCe5Y1fWi3+6e90VivcaK5Set56sOJ6L8G25ENiIhEQhAW+fwk3NsSeUFyBs1IxSzXnnzWPehTR55jhB7+wHnmQOURgRyrPKehXtuUVYepo1w9h53TLgftnFP9pm6ydEAwLCBybgJKBEJe8JAXMOjNwBIpUCbn/AUba3Iu7oi9Q3T6vQl9QdzYzQWaW3bZUy5gyYEssFWArJ+5hT6Fk6eTDX3Nyxsdr7z758QRqNZW8NWneahrazxtZOoC+iQm5kem3VzMKVIGs842e5GPcjL9Qbm9mHJovuYRpo46nfQiGOYHEZQ1Ihzp1Y/NuXZQbt61V05PvbNpva2p+2A/5r0Fz4Hnj0zZ3XLX2kd3na3K6SCmvS2lv5z1Jx772Me+8j//5//8o4tr/7z8Vyv3ve99//3pp5/+Ks+Rdcqt2d60Z3L7cdFFF713We8vL92+oH78+8We/u5JJ51069e85jXPWx6Y312C53VBegZiEGw5ZMFzHYgnWZiBei2bbbO8tgGltV7t6z7rNPuY+4JPbdKT6EQe6NZ3E7RJ035zyEZf08yvb9ZvS+RhkhH5dDbq0FuPyAlMkhHU14i0cFwe6ElC9FHmAEJtUxamY6gMkYTZtu7LZnOY/fWFHHfjzHZ5dmYf5XWdDWVOXHAQeOYbE8FDO/v2xt7ah/qbo3LzYYfcuTlPz4F+5sI5CmRep8P6TUIkSbngVTAsuGkzRkHHWPoISq0FyOaZJbcO9c5anV3zsuadr55235pEJIB9up0J+/qZHz1rsV/Kgj17/U5Hm2APERzrYBOU7U3BdNaNIV+TD9jUNkkHRBLklUGbuURMWkfzVLaG8nTToc8e2aYxyOXmmKxy52nu1k/eHYDW1X0Ae+78OmPn3v0DZW3G7TdNxtDXefMdw7/t3Etj+W3GoYce+orv/d7v/bHFx39eBexb3OIWX/HoRz/68eedd967rbE9CN15Zfu83MNPnXrqqa/+pV/6pdvsmtimz8fkz6nf/e53/4cvfOELb7U4rCcuh//Gj3kVsptmEIYuPVBbt08I1mEtn/VN2J9OaW17koIJOnulqbPOp+1NSGet195EQiIfgIxAdUBA1nVOBRASgTJEVAQd9UiGh1ZglAtUOTNIVgAL2gr66UEOkhNQTmfW17LKE2x8WtuuzfrDWjeHkyzno56dTfX6Ke9V57gEA0FDIBVQBVZBQjsnToc+u2ScvnLBVd1eOZfO0nnY286CvgCOAPS3RPR/xx9cu9b2rnkJ1IKZgFMwFRQFnQhKmEFQPoOtfqEgyZ5284HaveW44oordt6e2At65mhu1tf8oLXbO3NQbu7Gj7CwK/hCuvarvuZTQJ4gqx+Ye+urPNtBW0jH+NaRXN38yAD5iJSA+pTRbT/J69ue1R6J0dbYzSN9uXm25jD3Qq5uf7tnfwC7+25/ycB59MzQN9+FcOy8+WLDPZy+SCJjxziveMUrPvHkJz/5Fbe5zW1ut+v6P+eTr9wf8YhHPPyEE054qz3l79wpa7If9qz7ZT/ti/arr776Y8cff/xlP/mTP/n9u6a26fMl3fnOd/7ahUXf7vTTTz9qeRDPXBztG5ZP99f+c4IlFWS77DFxwXYSkr3IwEQPy3xwYN23NrK17rocpMq1h+ubV9A33U12JhpTWuuyESnxpqS3IsgGkjEJiDqSUQ4Rkt6ICHigLOD1CRgEQvVJQgoqBZYC4I58IRw7QXE4uPQjKXI2659DDDv9lz45S8hJTH06co41BztBtgn6a+dspt7sx+7Ur12fKUs+24Dj4uSQEuDgtUfI2of2N7LBToEbKUE2nRPduV4wjmAggCEAPtkiQAIXG9rnXimT1zeQh6lrvvShQCcIKsMMiIKssa05UmFe3pb4A3H+BoTc10+IVG9EwN7MIM1GAdgY6ohX+0hujImCRn1mUK5MPkEXGiudaaP2oI4MKDfX8srWYn293VG2NlBPZr82rT076/Gai/okJrWnk57cOqyrvZh71tnOe7tzHxbMO2AuiKV58jf5pOB+9rywd9VVV3382c9+9iV3uctdfmgJAX/z2kjwuZn8Ict9+/Y98sQTT3yrZ4hP9Wy6T9av3Ic2e2gP7Le9dGYvfelLP/6EJzzhsoXc/MCuyW36XE73vOc9v+aII474uXPOOecFy8X+34vT/bCAWppBtmAtdzEE3Smfesk2BetZ76GpbbbPvnu1re0nW2OtsxfW89tLPm1LjdGeyCcZKXB5eCIdZL09mYQE+Uivhy0CAuoCZRAoQVAsMAYP7CxXlxfc6kPGnvrUhRxagTHnSF5drr6WVS7QzoCbbrL0k01MOzls5WScc5iOvP7KMPU4MQ69ryAKqPVjh3MryDemudin9r8zaY71Vyd3js5OfyRAABH02NAW4YTsydtPZ8CmdReIlcnaK+shs6YCn/GgQKmvc2WbTXVrtv6CMFLi07fcntifArYgW86+sYxpbMEVMXn96679Z8h0IiLGad4zOJfP9sDeJCCwqS/7oL5X8IfmLmgF80RMgr1ovW9e2rRHSuTtQ3sgN2blxm285iNnl6x6oD/X2XraN/sbun/229n3/HTvtCvzQSW+yR1rXDp02V7I50dPOeWU1zz0oQ995H/7b//t23bDwudU+oZv+IavetjDHvbIU0899W32yNr41rle/lTiT9055+bM7KE1O7vlQ/fHH/CAB1z2vd/7vf9t1/Q2fS6mJz/5yf/64osvPnR5WN6+BMc/v8lLKgCvA3JvScgLxjDLE+RBXb9ps3LyNaaesauDerJ0Z5/Gnam2vTD7Q/OuPOtrXXNB2IKHxwMTyRBsBCAkBOYbk0lCIiYFqwjJJCHq8k0kwoNaMMtxVadfn1nWdl3+R3/+1kQ/KADKgWMs8CabOlOeI5VXb07Nj2y21zdHXF2ZLXLIrjy5+qa2aQcK4gKGT2HeEAjEgof+HJxAwbGRBfL2KzvNpwBSEC3QCAL6kRmrP11vTs6+u8CxIrLujudMfb5po+vcjQ3uhDuivzvlXpCza66CJScN9qC7SMfcOG9kZAdvuPafSysjGPYDiSr4mntBdwZQMutrba977euuedMbr/2rsdrpWnvrV7dH2ZJnT66ebN2unmw9p4naOjt5iGRAhGySlF8fRASU7UF5cG/IyqG5NO6cT8REOXlra91krRW6N92r7pmz7B47654hufvhPvTVsWf5Tcu6/O/sfotiHo1hTHtw/vnnv+dpT3vaBfe5z31uuxsePifSV3/1V3/lgx/84Ecef/zxbzNPPlZy1+2HNdgLzwl/ub5j2uwXmfv8vOc972O/+Iu/+L/+2T/7Z1+3O8Q2/V9OX3KHO9zhnxx00EH/cTnk/744xvstl/jsxeHt/Cl5qaC7KbgndzFqn0F66q1lE+TZ2IT1m5iwtpud9MvTmeWwnktrvj7UV55ddWVzk3MCBZPy+baEowBl8GAJNAUUASPMT88g+HAu5ZXf9c5r/3+ZZMoREIFHzlEBB6ZeW/qV048sZCfioH85zECfXvJNOvIcavJpT7226XjTrTx1ILv1UZ+2KjfOuszxc9QIiSDcD0D1a+2cXUHFOPbLuTinCKLzsIf6aNe/gKPvTuBf0Kdy8JWOr04iKQJjAa+AZezW0ZmYU3Mzpjm4N+4R7Ny1939gR4cta0RGIjrmyh7bxrH2voLhwDl0bfZhfu3UXNiFxlbOlnXoI28NxmdTvq4XgEGbPpVDdsxNUFcH9WQFfqgeMYNJEtIjj7RZq7pc3duSCEptkZTrdJZ6tuVsKv/mrv1gLs1zLQtzTa1Xbi/sE9hj969zcIYT7rQ7oazdXXEX9TEeUrJ8EN25c87bnI3ROSzn9okzzzzz6sMOO+zAJVb8i9248X8t3eUud/mmg5e0kIm3eXvnbkuePXtg3vbLfiq3f8rW3/2kb0/sqWft2GOP/aO73e1uj1yG+PJrR9qmv/bkV8yPfOQjf+zwww9/3CmnnPLC5WDesDiS316C57uWAHvdP/udBGAG5OS1hbX+zNfydPcHwX2+aVCfsvSU2ZztlbU3XvU1Ns1vorZZz755QbaSm0MkBJQFgFmuDpGRckEjCHYQQYHejKyJiQcPkinPoFE9AiDnrGDqFuwC3drqJ8/5TUyHKF+TBLLpRAWkPskkU56o/0R2IOecA/q08XZtru3uNRaHLJgIvkiJ4MxhN09tkQm61tl+t+4CwHpf25OCtvmyScZhsucrHV+bGFewM54gQr9AlrOd+yZnF6xfW4Gc3d/6zWv/pRE9d9YdddfMT5/WbG2IBIft75kIWPZB2SdM0CbXxqb5FDjNq/Ng0zrYo2/PCsDmFPQJydijx2b1UMAB+2Gc6kDHOJ9GDhZU1gbJZx3JME+6+itPRES0p1MfuXp2tZOnU785ZnaSzbVNkIO12dvuY2eubN8/7e4v9wq6D8ruYfeFLfftggsu2PmhszMyF+N1LsucP/Wyl73sD5/73Oe+5Bd+4Rfu/W//7b/91iWM/LX/Kfv73Oc+3//Upz713AsvvPBPzc8dltxh82wPzNs+dm/tq3Zr51+LHfwpOd1lfdc8/elPf4v/6O8mN7nJlpz8NaYvechDHnKLJz3pSfd4yUtecvTiWH57uZQfWT6h/4V/DzsDMCjvj5Ss67AmJms5TFsTM7gX+HOkUJt86iunExqnemNMndm/cvWg3hymXsSityLamy+ZNm9B5it5uQckeWQkQhL5UO4NSTIQwHbejgxSEukoEMqDYBgKkOQe1GQ5rKkz+03UT865yZMlnw4ScprKOUllDnLq1W+Cw5H//q7OtLXuN+0GxCS9HHKgH2rj2AQSAZVjE6zVOTBlMCf7bL36cHAcoCDkzYC+BaqCzQyWUECa7WxwqL1hMBdjccRydbpyMG/73dzTIa8fsKufO+YZdDfNX5/2WL/GMSfzR1IA+SiwApkg5kexCIv1krVPnY95GNta6Ns79eZjTHsXWlfl9mUNcuOE9rGcTuuGqdueVK9PutZnvZ2Tutx+kEc09JNbd7J0A532rHrzabwJcmsLzRXai/bHOU3M/bPvzqBnFHpOO5f6sOlsLrvssh1C7P6ZZ2OGq6+++pOnnXbaH//yL//ylbe//e0f9vf//t//B7ux5a8y/c0f+qEf+sfLB+k7nHTSSZcvc/gEf1jiP+d6WrM68uyrKudjnd394hA77bG9t/aF+Pzene9854d+zdd8zVfsjr9Nf4Xp7xx//PF3WS7eK5cD+pMlOH5491x3kkOaBxZxmPWdQLwblGHqTKz7h039kq1R0J9Bfgb7CMWaJEB6kQU6U55+9WmPXN0bDXXtyeXk2qtnI7JRO5CpyyMdk4gA4tHrdmW5+nv/9M+/vum148QkImFNKmDKZ1vkAXYC9yjPfunK05l9tClXn3nOkoPgOMhmzoHAbJ/9yXM22alP/WZ9k2w9XmOoJ5vjpK/OUQminHTEpEDEmdmj9y7n01sSfci1C1501dml2xuu7JPPAFJQESQEJ4FO2XmzybmSc6IFN2i8CFOfEuWCDefsdb02d8q9ZVNfr8Lnmw/kQY5kyJOp618O5qO9NysRqQK3OZq/cQTldNkoSGsvMEJBlWzK10jP/tqTYMy5N2SzvMZs0695WQNUD9Y1UXvERH2Wm4ty9dD41SvLrcs65ZEDuT7K3ZO5V5XXsp4fd3s+rz0j3UUwd0TT2wNnas7tT2OqC/bHHHPMHz7gAQ94+u1ud7v/uBtjPqvppje96d+9173u9SOPe9zjnvyMZzzjxWeeeeZvLvP5OJ9a4nOtyTpagw9cfKnnzdq6n/aPry7WAb/WHbIu5+YrraOPPvqt97znPe+/TOML5T84/NxLt7rVrf7OQkgesDjH31iC8nW/+nQwgjSCEJkoMHNetU0Ssb96h71JRjfM9ikH44dIgdyc5AX6SQqUIZ2pJ08GkYZpD5IpRzBmH3ljVK8M9QPjNnZyhKO3IoKDBydMgpJsh5wsQErW8MAJdPONCEQkIhOCZeXqIQdVeeopZ3/K6XNu+lQur5xNeQ6Pg1ROL+QYZ191/Xd03vbnJIGdnCjUN9msQ2NMuzmutW7jNUf69DiyAr1gKmiQc9D1sz+gbL8QDzasWd7eebPlPLsH6u1p+9UcjCEAGE9wRBqA49RGryBhHHNp3soFJvPnaJEFREWbZB7ac8QFuwKQcQUkAVedHW3QnGojU7ZPBXL69CB72gQIRMhcjKtvazD+pkBLPtuCunHAGKFxm+9EOrOcbnLzN7dg3hEN69zULidvz+TtBZtk6TQ/svWc5tytawbM9KA2qDz3zh3pHu3s4+9cu2fOn7znJb10y81BIPe1DkLr7ptDY8jpkl900UUffNaznnXFvn37fulnf/Znb76Em6+8Nup85ukud7nLvznwwANvd9iSTj/99DddeOGFH/EMerbEEkms4CfXzy4d/rbYwjdbq/02b3VJO313cZ6bdYK1L+t69b3vfe/v2Z3WNn2W05ctTuPOy2H9750TWVIkwOF00AKogMdp+kSvLrgKwJGI9Gd9yje1JW/MvdAbiDXhWBOAgr+ytoJ/7fWl0/ynTuuKOMxy9cZIXj9oPmudoN5bkdDbEOirmIhH5chIuU+0k4hAdQ/fJCbKk0hMMgEe3iB4rUFf33SrT1s5AA95ttQDx6Bt2k0/pzGRfLbrk430ClKgDXKi2uXZmWgOylOnvtNeY6Ur185BFdQ5Yc6LY86JceA7weI3rw1wyvKC1gwogod9dK7OsvHk7WfjN7bgBubAniBEbgzjm5M2UDbPytWRAa+nOVrO3fqzLeDSl7OHXNR3ojcdgCD52qayMZLJ6QI5+Jc4r/nVa9/aICX0yI1XULVe8wL7W/CTa1Mu+FZeB257Au1R+65ce+U1akvf3Ox3+29/5OS1BXs2SVlnU7t6JES5scqnHOhW1jbXAGzL5/qVd/ZrISDtW3e+/YP2OGiXu3dyOvT1N4Yz86NYX+84u+6JcXds/+61PxBfzvuTL3/5y9952mmnXX3EEUec8PCHP/znfvqnf/pfL7HnRv1p+wMOOOAfP/GJT7z/0572tIsWW2+5/PLLP2A+fGJJTOFPEfvWCJ51vpR/Lg5J6j1b4Pmjp+x3Nd4MuZORT+uzp+rLmj78/Oc//4xf+qVf+s7dKW7TZystm/vdy0G+cjmoHQYyyYDDk7//fdd+ihdop1zdJUi2CbWtCchaD2rrjUhlBGQSk0jGGgJ/ZGDKyiMGzVueLHn9qyMOycMkFcnSN5Yy++mozz7IXW9HehsSIYFIh7wHJZ1IieC1/g1J5T3fluwSkQhFKPDBDMK///Y//+e5kQ8PuHz2o1+gV6dbOfkMtOz+BdlSz4kkk6vnKMlqr42TzImu9ZWn/uyffXqcW/LqBb21vcrA6RaY5YKPwMFpyTkwOjOgK2svB8G/QM6GOqe/E7gX2xxjKNhDdfoFOeA8wXjphklMlPXvh7TZizioCzg+FadjXqDNnGsv15YclFubNZuXuVp38zAezH2gJxAKcp3FzMmhQJtuuWBs/wvc9iUCoC2CQj7bq0+QTXl163BeUNBiQ259tXXWdLTL2wPt9Nldz3XaC3O8Od/mRMZOxATUK5PbL/fXXrV/7WF3e5bb83SCcd2Diy666Jqzzjprh6Som5u5GLc8/eVefXQhMn+w6J99+umn//IJJ5xwwOGHH37PRz3qUf/fgx70oH98hzvc4WtufvOb3+S///f/fhP/Q7u/l7Vv375/cOyxx/6HM88886jljr3DPPhB8aHE7/KRfJ/neGfOy5iec34o/UhJsYi/pJM/8oyzb6+sw512793Nzgqsy14u7R/0g9+HPvSh/rn0/3ttVN2mv3Ragt29lqB/3f/467Bm7rDf+cfvvO5Qk4fIwpSFLsFeqJ3NNSInk5BU7q3ERxdM8lF5YhKHCAJCYF21/dmHriUoyh/44LX/NHcSCOUpW7dDxISdxiE3jvEmyLWnEyGBSAdiksxDJZ9vRyYh6Y3IxCQkk4wob6pHMiITHtKgTke+hvYC/ewf1nW66U9ECkA5EiCvTE+Z00k3ndknWfLaytNTl7MH5HJOlHNSX4+prJ865yToFOw5Mk7YmrtfzjeC6ey7O9C5anOOzlXZ2XYu0HiQ0yzwmKsxBaQCFcc5CU8kQcCPbJQD0oFQaA+IycwrRyAqWz9EdJQ58EgHFEjl/kms+TbH+rIfKWGXbkE0dC5ybeXstR9BXSAM9gWqz4BfW3sIdNit72ybdlqXnK1ysrnu8jVhAfrTfvPSJ3uzPuXNJzTvMPekfbFv7R2Zcvce5p6Tp5MsPXJjWMtLX/rSa174whf6uybXXHrppTsB3XlaX3PTp3GWeX9yWcMHlnv33uX+/fHll1/+uoXgvGRJp0kLadnBeeedd9pyR89YxrhqeWbeI2ZI4oBnyTPF3/EtbK+ffT6Qjtgx447kGaWXL1CeazdP5+X58Lsad956yOy7dut62cte9vHnP//5v74Qqwdt/7XOZyktB3zvhQjsvAubJEHZ4XOciMCaQHTIyghBsplvIiabyMhsV58EJFSfpOMjsEtIIPIBEYSCwyy7qAJDQUI+29MB5bWOOrmLDenUHsjSKQjJge3kglFvSCIdyukWvGrfREYiIvCud/7538aY5ATW5GHW5XSVBWS5BxZql9eeTvJk9Gd/D3x1DzwHkvOYfaaMDt3ZVznnM52Qsv7qsw2aSzn95lCfqa/M4dBZ9w/NTxDgqGZA1tdc7X/n5DwjlMnk4Hw6G3ufbIKMje7PvHPdse4THXCfIq9sm7O5FWTknOoMhAWt1i4nK8gLhpGN3nJYd4EyZ822vsoFx/Z8Zy+XM8imPhx+ZEmZfc7f/JovzPmRq88AXL3gLA/GIZvjgnKBcy2H9qa9Kg/Wba6TcNRHmZzOrE/d9NvDdNMH46RTW2Vtcw3QnrQGewPJ575Vn/vcM6Ateeeprlw9mKcAjqB4e4Kg9AbFeUZQps01zJWd1ibXx1ieqXe/69r/P6r5mXfP/4S72zPoOZkxRhKDyPMpraV1dfcbx5wQLeuzHs+7MzQ3czZPxP6UU055y2Me85iHfPu3f/tX7YbXbfpM03IAd1kC/js3ERMEARlItgn06MRIk5XDJCPJqk/9EDFBNtgOk4AI/MgHeSQkRx0pqBzWZANy6LVNJx+BgPrIQzq1GcM8mt/UmQSjAFMdBJIwZelXFtw8cGvMQFZAipDIIyDrOsy6h3VTMIbatcEsg4e8vrN92vCwyyMBcv1yEjmXHEZOpvbs1S+QybMbyJtbyH5yfZTJs5ud6tkP5sYpcVCTmEzHDRxbdtQ500A3aJPvNeb6bJSTzXLnO++Du9B9mPeDrn7kyu6YO9uz0rNA1vPl3rqH+uvbXNzBnoX6dmeV2ewDBdDLjrHtJaIz38pw/HOvyu2pXJ8Ca0FWn4J1suTrerL6gLK+oFyQTCdiUOCMmKk7f5jttVWG9Nhby2a9MqxtJmutzb95a6tsje2RurK8deo39ewvVO9udgZQHeixYUwkxL9aQVDOPvvsHfj7J2TeoDjX1t5cmlfjeQYC++ZCbq5zjuZFR9lz0bPgPncfi0u9JVHmTz1j2WCvcXtOtdUuN2dvTfrBr3t63R7/xrX3xPoWUvbWJz/5yUft/tB3mz7TdPTRR//L5fBPXZzFhzq4iU3kYa2zxg3RAZcF6LtA2V8Tk8hITi0nydlpm86OE5SD9sgEeUE+suHiQg44HTloyzGzk07yZMnpTVKSfWNOEtI8kiEbnHiorr3+OXlBpcCyJibygk/BZh2wksmTJfdwezALfvIJsoJR7T3MBdB1n+RrHf1zDmyQ52hCjkFb41lLfbOTrHGmjcYkX2O20W385j710kkPOEmBSSDlkDmqnFwOn8Pi1OjR6dMjGf0ZZNLV33jTyTpz5eZhb3La5jLnp1zd3Oc+Kbfu9iyd9LoP836sCQ6wp2/zBH26X/XrDsqDurHaZ2u2doGrPbKH1qfNXs/AtBMQdgMbKNvvoD2kU72gqFy/9l9OFtTTnzk5dI7pyTvH5LXVtzOf5d6sgL6zDNP21Jl212V7NeutnRyU133bq0iHcvra536StafJyczr9csz4S2CtyannXbazluU8847b+f3KJEU50zXuuaajZNt8yKzP/TIzavnUO4u8Y/FCL6XTxYbJiHho91Hd7ZnpufI3JXZm89WbeZiDv3mxFeOnVn7Zw3u72WXXfbBE0888bKHP/zhB/yP//E/vmMJs196bbTdphuVFnLy7xdHcMZymDvkJLLgMMvJIhQTm+TrPvK9kP5EX9tM0jHL4BJOTBIC6uRdUpdSYC/gRzAK/vSShfSysYNdHfKQfvVs1cbOmoxURkIiG+YGs063eQN9mMQkUlK5AFGQ8OAWKJTXQSLdglMBal1fyzzgHuRQgMthgHJ17TOAktNPlrPIYdRPfY7fuOTKe80rRzPHzX5jkTXOLGvLVv21sRk4KwE0cFI5bU4qsqKvnNPikOfvPKDXxP4FQD+0M5bzcvbusudB7rzWwYazzpFry7Gbo7HBGqzHXrU/5K0lnbnGGZjYznnTzQ6Yk7lGWuZ9dK86H/3aY6jeWPbInuXwjbmeR+uD5gRTVjl9eWsA+2ascmMVGNX1aX+nTu0hWXI5O9B9WPetnF62rDkZpJOcznq+Uz7nTDbXn2zqtk/V6zPPW65eecrrXw5Thz052Ask5ZJLLtl5e3LhhRfukBRlf+/Eve9rEs8Hom+N1q6v56Hfd7DvPrh37pW7x496PoonfcidhMT90y9YV3d9yiaS00nPetxR80FOIlfWby87u2W9n3jRi170rkMOOeQVP/mTP3m3Jcz+7Wuj7TbdqHTsscd+58JkX7g4l+vIiUONWCQLpakHkYspS6e+swz1Cevfl6zJyKxz1pGSgBis4XIW5OFPF8IQYdG+fvsRqq/JSLIIBky9bJHvjLebV4ZJQiDSMckKcPi1y3P6kRPBoIAgj5BEOipD7REUD3dERXnCwwzpKReMoGAmD+o98AWggqA25R52ZTZrT3/dD5pLNkB5yuXmST+dxs3+tEmevVmml0596lebOieZ8+SgcpzAuXJS9tWZ23frzolzcDk0TlAZKemfJ7LhPN1zz0jJneL02Tee8XPcnL/Xzexw8PTM17raJ/PmQI1v3OZjPLk+7LLPHgIVcTKGeTq79su6rM/zs34mwbPlrtMzF+MYt5yMPeXGtibjNEewd/Uz/9agPtuAvHUVeOujrH3WazemOUyZOnkBJ0KgHNQjEOtcuzKwlb3aIXn12af9KJ82JlpPc5bPNUzZRH1CeuXtafssn/pz/PZVXX/2Oxc5WfcKIfE7lAiK/Nxzz92R+RrIHQb/FJmusn72wRjuDT/mbokX8xmR3EX+0bNqHsbuPrWOyuu7I0+eTsSk3BqtxTPh+Zv7kC3j+urn2c9+9pvvf//7P/r2t7/9dy2h9m9eG3G36QanX/mVX/mu5ZKcvDjEP0YQJPmaSASkoddlELHYREjkm9qS9/VN+SQm09lFTpTXJKT6JA+1RSJ28vf8OZGIRNCJTITZJ0KhDPUlm21y0JZu+uS9BYlkyHsTEhFR9lBFPCImk5SsP5VCpAMiIusyHeXIxhprEjID28xBkEtW8IYCuLaCOHioIQeRLW0FqKBeP2V20p0gZ2eOA/VR1g+yTZ69xlGeNmadzrSXzDoEC6SEc5Ln3DhQUC4IcI45MP1yaObE2QlKHB3o52w9JzN5PpyjcczRXPRnu+Dlkxwnzk77bO6tw33iuN15ZfbcJ3ocq369weFY/SsLn3IFCbYLDO6Je21Okrmu4fnW7s7bA4QJ0QFl6ye3Xmuwh2Adya3BGuU5fHPQpl4Qaa/lgR67UJs8mXboXKo3Bp1JGNYgt+/NOUyCUZmtmdc/WXKyaadzXevUV9u00bzLQzrk2VBOjyxkW9vcz7kv0D1PT/vs1/PQOSmz3frcJ0TcfXO/3DNEBTmBSIuvhJBu/T0X/LPY4I5J7hj/z9e6l8ZvHLm5mhuwMWFe5hfcJbLmq++UdRetEzkxf+uwD8YyhnZ65uFuXHTRRe85/vjjr3jYwx72yB/+4R/2+5O/c23U3aYblB74wAf+i+USPGgJUL+ew1kTjsgEAiFYuiTTEYX9yaZ8EpNJSADxmcSEQ+0CcoqTiJBFDCIEO3jfICVLzklC7bVFRiAiEXGA9GZ/ecQiPSCn33h0lbXZs4hH/SIZITIir15bb0bklSMck4zIK095JEQggnU5FJzloL1yATp59YkZDHuYe7jJ9E1HO3n9GmeOBXS1V9avPmHq126O9JXlIb1ZnphzTKZsrpwWx9cbC3nOLqeYw6/OeXFmHJnALOe4tGvLjr0ydqQBlDlONuXmYiy6Odzmxh6oN397wab75hnyXLnn7qA76m7RyalHEubbE7AO9szJMyv1TO+VPOfmK7h4pS8I9U8wjWX+1mXtYFx1a7LW9nsGvIIIkBV4yKunL69d2ZkE41vTlE20l1CdfrKCc9DWWVtHtrsL00Z9spXd7NCVQ/NOd5azTU85bNKFxiHfhNrat2mTbNZnn+qzjX7n5SzW7fq1Vz1LfaVDpk3ZnH1w4vPFBnkf1tzrzneuzxjV53y6E9r0aW6hdZdrdwd71irr79lwlxEU8ySb/Y0rp3fuuef+yUJQXn7QQQc9+Y53vKO/fbIlKDcifenC8O6xOMI3IQ1S5AQmyeDcOKjIySa9dCem3kRkBAGRV0/WGxPjAbIij5xwsBGByEVkASICkQblSMRsJ5O7+JDdqTNtkAHdtQ115dpDfQDxsI+RkBARqRwJWUPQmoiMREiSTeIxiQaoC2LKHMBsm0Sl4F95LQ89vPJQoJwgCwKjnE3zMS5b5JNkaKen3vizPO2Sh/SSr/XkjTV1ZpvcWjgejjNwoGQcW86QIwzac8AcGAcMOeCCsn7tG4eWbuPkZI2VowXOUz85uX7mMteozdz0n04Y2MuJkis33+YnYJAZxx3xTK6T57vUM+0ZNQ9jR8j6tCxvTsYxb2NZg3mYl3lDc26fk21qs472CaqHxuxsOi+5tkBWXhnoTbRX2YL2DrIx9SeS1b4eR1/zrZ5O8wpk087Ubb31ax+mHeWpb99me5h2oTGrT1vK7b88m41f3/av+hwvG51lYwA75G9+07X/pF3/62RLO905Tn3IZh2aZ23dvXnHej6V6bnTyElvAt1f8u4efbrsepaX+PqRZz3rWW/65V/+5ccuBOWWS8z9u9eG3m26vvRl55xzzs8vAe2tuz7m0wgEsiHnhHz6EkAQgeSTlIRIiXJ2vCmZZYiErEnJJCbGhL3emExSggTIK0cUaq9PJKJ8EoRkkA2yTYRlIv3qyvWXT/IRMSGXw2zfRECSTQKyrkdQ+pomrIkJWWVttVcuQM+APgP4puANBXqob7YqGyebMGXTdvNRn/Zqb+zy+qbXmqY8vfqF2V996nBSnAwHxBHm3DgfbdMJQvWClH4TnNV8e8KOcTi1CEz2tBtLW+PlANUDXbLWA+T6a8sRT6ec7ZxzY5Y3P46WPfvZHbS/MO+bPTMme4GtyJY1y41VW/thvPrKI13KMMtTRj97rQXsRW3kE62xvQmzvXr9k+kDnSs7oC6nI9dHnk7ydV552lVvLrWH9Jqb8rSRTWXt6Uz92Qdmf0g+27KrzFY2uiOheVdOXj+5PWn/6k/eHtYHsjHHneuec1qvdW1Tfdqn131Jn6z7NZ+5yAZdfd1lv4Xxr46QFPX69oyqZ8Mdv/jii997/PHHv2bfvn3PvPvd7/5z3//933/rm9/85t+yxN8b9ef6v6jSrW51q68644wzjlmczl/4QWzkIsKBFHBUPhnVviYh6/oa8+ucHULy4T//o2mRkn5bEikx3iQkEQXlNYmYJCE9sspTRi+oTxmyII84bCId1bWnXz2dCEckZE1M1OuvvomYQPLZPoNDOQgka2IimBTwK0/ZBHnBegby6ojIDOiBDvkEuTEaL/tszL5kazTuHB/6JMM++aa+E/VPf9abI73K6RmHkynAcqicU+NzVjnInGEOka4+QKbeWwLtwJEZi02fwNLNHqeZU5QXdAvW5gbqrcm8mps2efZymMZTT6c2eW30sknP3FsbNC+65hnI5NlpT5RrU29v6JGzF6ynNYb65vDVQ+OCdmtp7dqMHZr/Jqx1Ks91d4YTU7/x1K2tfUinPmyWay+f+vI1sml96cjnHNPrTKvL6aU722qfOsrZnPrKaztrG1OXvPm2X/XJVrrBPjb/ZPTTrW9jpgPVawO2Zh/2570Cdwe6R57zSUzk7Li3vu5ETrw9UW9cdurfcym37oWgfOz5z3/+u5/4xCe+9X73u99lt7nNbe60hOAvuTYSb9NfSHe84x2/ddmw05eg9mnkRD7LSIXAwnkjF7WtsYmQBP0iJhEROTISKUFEEJJIyXxTEuFYkwJ1uUBPrh7REPCVZ790Kmdn1svrX31NJsKsK9NXph8hWetUDpOITBJSHZCQiAkigoBMkhIhgQgBKBd4IySTMChX90DRK2CHglX1bAPb2S9ApkOuX7rTfu3qax1yZW2QHjRfSK/5pzPRfOjO8dayypwSR+NTka8jOEVOTR+2OJ8c9HSGco6o4DuDWWV9cn7K7NNV1h84QTo50U0ONDvNKWdKz1zomFvl7LCdPW3pJONM2x/1nHt6zSF9trXLK7cn8vqD9dtT0J4+mB+wPXM6xqGj3PhQWzA/yGZzhuYSjD/3PFlnVD39KVMO9MnNpfY5Zvr0JsjXIKdbXf9syLUlg/TD7DNtNWZ62murvX7J5fWRu6PTTn3TrcyGtaen3FmEdKd9zwdMncarXT7HgdmmPufSuNqTNx/oXsG8W+5dBFm9+9W83F+/KelftHmGp2198oP5C3J9XvziF19zwgknvP7www//hYc85CHfdNOb3nT7Nc+mdNe73vU7TjnllNOXAPVnm96cBG85BEVBVx3ZkKe/JiKhr3CQkr7KiZQgKcqTiERO+gonctIbj4iIefT2QmAXuMnJCvy1yyMYswzpyme5tmRrglEOdCvXtpbpb47ZSZY8ghEJAfvd25DaAQFZE5Fk1dcQcAXugm9IJi+wRwyUPVgF7dpqn/2U122zX7rV1+PJJ+EAa5LXPvuSb7K9RmM0XvXAdg4kWzkTDo0z4ZQ5pfQ4rJwhZwQ5xeTTYcpz7BwYJwjq2ScP7OUQC745UnLQV1vz7xOeeYC25qacc8xxkinnbFuDtpxy7VOn+WQj5z1tTrtAH9qf9iJ59sK0GTbpTpkxyxtbvXWVk8vBfDZh6lTWn211oJd8U5v1wbRX21qv3N4oh6lX3pjZgzlOdXvcPs92Y3QvQ3U683wq12di9p/zaw6zTL96dudYEGEln5g6m8ZsrGS1k7dHzVd75zXPrrIzDO4yuGfzXtensZASzzD0Gy331/PoOYKeze7s0veTV1xxxTsWknLZQlKOetKTnnTf+9///rdawvHfujYqb9NOuuMd7/id3pwsgWBPckKGSAh+iMK6Tb4XMdEvYhIZQUx6YzJJSPCWxDjVIyeTYCAdEZWCvnKYJGTmlUGf3kxEGqYNiEhMJE+nseWzTEfeGPWPfDSuHOlIDyYxgYiJcqSkIK5MljzUXlBeB+1ZpzeDNll55YLzlE89Nqonm7rreWib9povWMt6jtlNLjDD1GmMbN